El Batın

 El Batın

Mahlukatın nazarlarından gizlenen, her şeyin iç yüzünden haberdar olan.

O, Evveldir, Ahirdir, Zahirdir, Batındır. O, her şeyi bilendir. (Hadid Suresi: 3. Ayet Meali)

Yüce Allah’ın sıfatı olarak el-Batın; zatının hakikati ve mahiyyeti akıllarla idrak olunamayan, hayal dahi edilemeyen, duygularla erişilemeyen ve hissedilemeyen, her şeye en yakın olan, gizli ve açık her şeyin iç yüzünü ve sırlarını bilen demektir.

Varlıkların oluşumunu sağlar, günahları bağışlar ve kimseden korkusu olmayandır. Yüce Allah’ın batın oluşu, her şeyi kuşatıp kapsamasını gerektirir ve bütün mahlukata en yakındır. Öyle ki, “insana şah damarından daha yakındır.”

Yüce Allah gizlenmeyen batındır, her şeyin gerçeğini bilir.

Yüce Allah’ın Batın ismi bütün sırlarda ve gizliliklerde mevcuttur. O’na hiçbir şey gizli değildir. O’nun kuşatıcılığı her şeyden önce ve her şeyden sonra olmakla kat’i süretle bilinmektedir. O’nun her şeyden önce oluşu başlangıçsız ve her şeyden sonra oluşu da nihayetsizdir.

“Ve günahın açıkta olanını da, gizli olanını da terk edin. Muhakkak ki; günah işleyenler (kazananlar) kazandıklarından dolayı yakında cezalandırılacaklar.” (Enam, 120. Ayet Meali)

Yüce Allah’ın el-Batın ismini bilen kişi; riyakarlık yapmaz, içiyle dışı aynı olur. Çünkü kendisinin gizli ve aşikar her halinin Allah’a malum olduğunu idrak eder. Bu idrake göre kendi halini daima ihsan makamında tutmaya çalışır.

Allah’ım! Sen Evvelsin, senden önce hiçbir şey yoktur; sen Âhirsin, senden sonra da hiçbir şey yoktur. Sen Zâhirsin, fevkinde/üstünde hiçbir şey yoktur; sen Bâtınsın, dûnunda (senden öte/senden yakın) hiçbir şey yoktur.” (Müslim, Zikir, 17; Ebû Dâvud, Edeb, 107)

YA BATIN,

Sen herkese gizli kalırsın. Hiçbir şey sana gizli kalamaz. Dipsiz kuyular derin kurutulmuşluklar. Uçsuz bucaksiz ufuklar. Işıgın erişemediği derinlikler sana ayandır. Kalbimin sızıları ruhumun arzuları aklımın sırları sana aşikardır. Sen ki hiçbir tasavvurun erişemeyeceği gizliliktesin.Aklımı hikmetinin inceliklerine aşina eyle. Sırlarını arayışımı en tatlı heyecanım eyle. Sen ki irade ve hikmetinle her şeyin iç yüzünde saklısın. Nefsimi iradene ram eyle. Sen ki her şeyin içine ve aslına hükmedersin. Kalbimi en güzel hallerle hallendir.Varlık senin izzet ve azametine perdedir. Sırlarını aç perdeleri indir.

Amin