El Bedi

 El Bedi

Eşi ve benzeri olmayan güzellik sahibi, eşsiz yaratan

“Göklerin ve yerin eşsiz yaratıcısıdır. Bir şeyi dilediğinde ona sadece “Ol!” der, o da hemen oluverir.” (Bakara, 117. Ayet Meali)

Eşi ve benzeri olmaksızın yarattıklarını örneksiz ve maddesiz yaratan, hayret verici alemleri yoktan var eden demektir. Eser ve ihsanlarıyla varlığı apaçık görünen. Mevcudatı en güzel bir şekilde yoktan yaratan demektir.

“Yarattığı her şeyi güzel yaratan ve insanı yaratmaya bir çamurdan başlayan O’dur.” (Secde, 7. Ayet Meali)

Yüce Allah, hiç benzeri olmadan çeşitli şeyleri yaratandır. İnsanın daha önce bir benzeri yok iken, yoktan var etmiş ve en güzel bir biçimde meydana getirmiştir.

“O, gökleri ve yeri yoktan yaratandır.” (Enam, 101. Ayet Meali)

İnsanlar birtakım şeyler icat edebilirler ancak bunlar için yaratma kelimesi kullanılmaz. Çünkü onlar sadece Allah’ın yaratmış olduğu bir şeyi fark ederek keşif yapmıştır. Yoktan var eden Aziz ve Celil olan Allah, keşfeden ise insandır.

Yaratmak, özellikle de ilk baştan yaratmak sadece Allah’a mahsustur. İnsanlar için bu ifadeleri kullanmaktan kaçınmalıyız.

YA BEDİ,

Hiçligi varlıkla taçlandiran sensin. Varlığı yokluktan çıkarıp süsleyensin. Sen ki her şeyi eşsiz bir güzellikte yaratırsın. Eşsiz yakınlığına al beni. Sen ki her işi özenle ve incelikle tamamlarsın. İnceden inceye sev beni

Amin Esmaül Hüsna En güzel isimler