El Berr

 El Berr

El İyilik eden, çok lütufkar,  çok merhametli, çok şefkatli

Allah Teâlâ kulları için zorluk istemez, zorluk çıkaranları da sevmez. Yapılan kötülükleri bağışlar ve örter. Bir iyiliğe en az 10 mükâfat verir. Kul gönlünden iyi bir şey geçirmişse, onu yapmamış olsa bile, yapmış gibi kabûl edip mükâfat verir. Kötülükleri ise yapmadıkça cezalandırmaz.

“Kim iyilik getirirse, ona o (getirdiği)nin on katı vardır. Kim kötülük getirirse, sadece onun dengiyle cezalandırılır; onlar haksızlığa uğratılmazlar.” (En’âm, 160. Ayet Meali)

O, ihsanda bulunandır. Her iyilik ve ihsanın kaynağı, mutlak iyilik sahibi ancak ve ancak O’dur.

“… Allah sizin için kolaylık istiyor güçlük çekmenizi istemiyor… “ ( Bakara, 185. Ayet Meali)

Allah’ın iyilik ve ihsanları saymakla bitmez. İnsan, başkalarına iyilik ettiği nisbette bu isimden feyiz alır. Bu iyilik, açları doyurma, evsizleri barındırma şeklinde olabileceği gibi, bilmeyenlere öğretme, sapık yolda gidenleri uyarma şeklinde de olabilir.

İnsanlara zarar verir düşüncesiyle, yoldaki bir taşı kaldırmayı bile sevap sayan ve yine insanlara tebessüm etmeyi sadaka kabul eden dinimiz, böylece bizi daima ve her vesileyle iyilik yapmaya teşvik etmektedir.

“Şüphe yok ki Allah zerre kadar haksızlık etmez; o zerre, bir iyilik ise onu katlar, kendi katından da büyük mükâfat verir.” (Nisa, 40. Ayet Meali)

Bir iyiliğe en az on kat sevap verilmesi, Allah’ın Berr isminin bir tezahürüdür.

YA BERR, Yoktum yoklugumun farkinda degildim

Iyilik ettin var eyledin beni

Anilmiyordum anilmaya deger degildim

Iyilik ettin insan eyledin beni

Bilmiyordum bilmedigimi bilmiyordum

Iyilik ettin kendini bilir eyledin beni

Inanmiyordum senin farkinda degildim

Iyilik ettin inanlardan eyledin beni

Kimsesizdim kendime dost ariyordum

Iyilik ettin dostun eyledin beni

Yetimdim sahibimi ariyordum

Iyilik ettin rahmetine çagirdin beni

Hataliyim pismanlik duyuyorum

Iyilik ettin kapina çagirdin beni

Yüzüm yok kimseye yaranamiyorum

Iyilik ettin dergahina aldin beni

Günahim çok senden utaniyorum

Iyilik ettin gufranina bogdun beni

Senden iyilik istemeye ne hacet

Istememi isteyisin zaten iyiligin degil mi

Senden istemeye ne hacet

Vermek istemeseydin istemeyi vermezdin ki

Ben sustum Ya Rab sen söyle iyiligimi

#Amin El Berr | Esmaül Hüsna

Yapılan Yorumlar