El Evvel

 El Evvel

O, her şeyden önceki  Evvel’dir. Allah’ın (c. c.), varlığının bir başlangıcı ve evveli yoktur.

Başlangıcı olmayan. Varlığının sonu olmayan, baki olan, her şey üzerine kadim olan, ilk, evveli olmayan evvel, her varlığın haliki ve evveli olmayan, her şeyden önce olan demektir.

“O, evveldir (ilktir) ve ahirdir (sondur), zahirdir (alametleri tüm varlıklarda görünendir) ve batındır (gizli olandır). Ve O, her şeyi en iyi bilendir.” (Hadid Suresi, 3. Ayet Meali)

“Ey Allah’ım! Sen Evvelsin, senden önce hiçbir şey yoktur. Sen âhirsin, senden sonra da hiçbir şey yoktur. Sen Zahirsin, senin üstünde, seni aşan hiçbir şey yoktur. Sen Bâtınsın, senden öte hiçbir şey yoktur.”  (Müslim) Allah’ın Evvel ismini bu şekilde anlayan O’na mutlak manada muhtaç olduğunu bilir. Bütün içtenliği ile O’na ibadet etmesi gerektiğini daha iyi anlar. Evvel ismi bize nutfe dönemimizi, Ahir ismi ise ölümümüzü ders verir. Bütün varlıkların evvel ve ahirlerini yaratan Allah’ın, ezelî ve ebedî olduğunu kalbimize ihtar eder. Maddi manevi neyimiz varsa hepsinin O’ndan olduğunu ve bütün işlerin O’na döndürüleceğini ve O’nun huzurunda hesabı görüleceğini düşünerek her türlü işimizi ancak O’na kulluk namına, onun rızasına yapmak gerekir.

“Ey her şeyden önce, her şeyin yaratıcısı, her şey yok olduktan sonra da olacak olan. Senden, koruyan, bağışlayan sana iltica edilecek ve bizi kurtaracak bir an niyaz ediyorum.” (Müslim)

YA EVVEL,

Senin varlığın evvelden evvel. Senindir sırrını kavrayamadığım ezel. Sen öncelerden de öncesin. Senindir zaman sen öncesizsin. Her şeyin aslı senin katındadır. Her işin başı senin yanındadır. Yokken bana sahip çıkan sensin. Benden önce beni anan sensin. Önceleri yoktum sen var eyledin. Sonraları unutulacağım sen an beni.

Amin