El Gafur

 El Gafur

Kullarının günahlarını çok örten, onları cezalandırmayan ve bağışı bol anlamına gelir. Mağfireti çok olan O’dur.

Allah Teâlâ’nın kullarına mağfireti pek çoktur. Bir kulun kusuru ne kadar büyük ve çok olursa olsun onları örttüğü gibi meydana çıkarıp da sâhibini rezîl rüsva da etmez.

“O, günahı bağışlayan, tevbeyi kabul eden, azabı çetin, lütuf sahibi Allah’tandır ki. O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur, dönüş ancak O’nadır.” (Mümin, 3. Ayet Meali)

“Dikkat et! O, azizdir ve çok bağışlayandır.” (Zümer, 5. Ayet Meali)

“Kullarıma, benim, çok bağışlayıcı ve pek esirgeyici olduğumu haber ver.” (Hicr, 49. Ayet Meali)

“Hakikaten Allah çok bağışlayıcı ve mağfiret edicidir.” (Hacc, 60. Ayet Meali)

Bu esma-ı bilen her kul, kendi günahlarını örtüp gizlediği gibi, başkalarının da günahlarını örtüp gizlemeli ve açığa vurmaması gereklidir.

“Her kim bir müslüman kardeşinin ayıp ve kusurlarını, kimsenin görmediği ve görmesini istemediği şeyleri  örterse, Allah’u Teala da kıyamet gününde onun ayıplarını örter…” (Buhari Mezalim 3, Müslim Birr 58)

YA GAFUR, İhsan edip verdiğin nimetlerinle senin huzurundayım. Günahlarımı da yüklenip geldim. İşte onları itiraf ediyorum. Beni affet. Şüphesiz ki; günahları ancak Sen affedersin.

Amin

Esmaül Hüsna, en güzel isimler