El Ganiyy

 El Ganiyy

Her türlü zenginlik sahibi, ihtiyacı olmayan. Zengin hiç bir şeye muhtaç olmayan.

“Ey insanlar! Siz Allah’a muhtaçsınız. Allah ise zengin ve her hamde lâyıktır.” (Fâtır, 15. Ayet Meali)

“Eğer inkar ederseniz bilin ki Allah size muhtaç değildir.” (Zümer, 7. Ayet Meali)

Yerin, göğün sahibi Yüce Allah, zenginliğinden dilediği kuluna vererek onu zengin kılandır.

“Şüphesiz zengin eden de sermaye veren de O’dur.” (Necm sûresi, 48. Ayet Meali)

Hiçbir zaman, hiçbir surette, hiçbir şeye muhtaç olmayan, bunun yanında her şeyin kendisine muhtaç olduğu tek zengin Yüce Allah’tır.

Hiçbir ihtiyacı olmayan ve her şeyden müstağni, tam mânâsı ile zengin, ganiy O, yalnız O’dur. O sizin ibadetinize muhtaç olmadığı gibi, bütün ihtiyaçlarınızı tatmin edebilecek güce de sahiptir.

YA GANİYY,

Öyle Ganiyysin ki lütfunu hak etmek gerekmez. İhsanına layık olmak gerekmez. Elim istediklerime yetişmiyor kalbimin emelleri hiç bitmiyor. Hayallerime kainat dar geliyor dilime sadece dua değiyor. İstesem ancak senden isterim. İyyakenestain iyyakenastain

Amin

Esmaül Hüsna , En güzel isimler