El Hadi

 El Hadi
Hidayet veren, hidayet eden, doğru yolu gösteren

“Rabbinin yüce adını tesbih et. Yaratıp düzene koyan O’dur. Takdir edip hidayeti gösteren O’dur.” (Ala, 1-3 . Ayet Meali)

“Sen sevdiğini hidayete erdiremezsin; bilakis, Allah dilediğine hidayet verir ve hidayete girecek olanları en iyi O bilir.” (Kasas Suresi, 56. Ayet Meali)

Kuran ve sünnet, kullar için en büyük hidayet kaynağıdır. Onlar olmadan hidayete ulaşılamaz.

“Bizim uğrumuzda elinden gelen çabayı sarfedenlere gelince, onları bize ulaşan yollara mutlaka yöneltiriz. Kuşkusuz Allah iyilik yapanların yanındadır.”  (Ankebut, 69. Ayet Meali)

Hidayetin benimsenmesinde ilk etken kişinin iradesi ve kararlılığı bulunmaktadır. Bundan başka ilahi hidayet vahye ve peygambere bağlılık da gerçeği görüp benimseme vesileleri arasında zikredilmiştir. Dalalete düşmenin sebepleri arasında ilahi lütuftan mahrum kalma, şahsi tutum, ataların dinine ve geleneklerine körükörüne bağlılık, gaflet, nifak, şeytanın tahrikleri ve ahireti düşünmemek zikredilmektedir. İnsana, yaratıcısını bilmesini sağlayacak akıl, bilgi, idrak gibi bir donanım verilmiştir, her türlü yaratılanda da Allah (c.c) kendi varlığına ulaştıracak alamet, işaretlerle donatmıştır. Tüm bunları düşünerek kuran ve sünnete uyanlara selam olsun

“Biz kitapta açıkça belirttikten sonra indirdiğimiz açık delilleri ve hidayeti gizleyenler var ya, işte onlara hem Allah lanet eder, hem de bütün lanet ediciler lanet eder.” (Bakara: 159. Ayet Meali)

YA HADİ,

Sensin kalplerimize Hak yolunu gösteren. Sensin vicdanımıza Hakkı aşina eyleyen. İnayetini kar eyle bana hidayetini yar eyle bana.  Yolunu yol eyle bana lütfunu bol eyle bana.

Amin Esmaül Hüsna En güzel isimler