El Hakim

 El Hakim

Her işi hikmetli, her işi hikmetle yaratan.

Her iş ve emrinde hüküm ve hikmet sahibi, gerekeni en güzel şekilde yapan anlamındadır.

Hüküm ve hikmet sahibi, her şeyi olduğu gibi bilen, gerekeni en güzel ve en faydalı şekilde yapandır. Hikmet ve hüküm sahibi, her şeyi yerli yerine koyup yerleştiren Yüceler Yücesi Mevla’mızdır.

“Kullarının üstünde kâhir (galip) O’dur. Hikmet sahibi, her şeyden haberdar olan O’dur.” (Enam, 18. Ayet Meali)

“Allah hükmedenlerin hâkimi değil midir? ” (Tin, 8. Ayet Meali)

Bütün işleri hikmetli olan Allah Hakîm’dir. Faydasız, boş ve tesadüfî bir işi bulunmaz. Her emir ve filinin her yönüyle sonsuz  ve anlamları vardır. Her yarattığı mahlûk, her yaptığı iş bütün kâinat nizamı ile alâkalı hâldir.

“O, Aziz, Hakim’dir.” (Haşr, 24. Ayet Meali)

“Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah’ı tespih eder. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.” (Saff, 1. Ayet Meali)

Yüce Allah yegâne hüküm ve hikmet sahibidir. Allah’ın emir ve yasakları bir hikmete dayalıdır. Allah, kayıt, sınır tanımayan bilgisi sayesinde insan için neyin yararlı, neyin zararlı olduğunu bilir. O halde inananlara neyi emrediyorsa onların yararına, onları nereden sakındırıyorsa, o şeyler onların zararınadır.

O, yarattığı her şeyde, yarattıklarını yerli yerine koymasında ve o yeri onun için hazırlamasında iyiliği bol olan, çok cömert, Hâkim ve adalet sahibidir.

YA HAKİM, Ey her işinde sayısız hikmeti gizli olan Allah’ım, Öyle Hakîmsin ki, yasakladıklarında da, izin verdiklerinde de bir fayda saklıdır. Öyle Hakîmsin ki, yarattığın en küçük canlıda bile bir hikmet vardır. Öyle Hakîmsin ki, koyduğun kanunlar, kâinatın düzenine ters düşmez. Öyle Hakîmsin ki, hiçbir varlık şu âleme boşu boşuna gelmez. Kalbimizi aç, hikmetinin nuru ile rızıklandır bizi. Bin bir hikmetle donattın, hikmetine uygun hareket ettir bizi. Amin

Esmaül Hüsna, en güzel isimler