El Halık

 El Halık
El-Halık isminin anlamı; yaratan ve yoktan var edendir. Bir şeyi yaratmak ve yoktan var etmek yalnızca Allah’a mahsustur. Allah’tan (cc) başka herhangi bir şeyi yoktan var edecek kimse yoktur. Allah (cc) her şeyin aslını yoktan var etti. Eğer bir şeyi halk etmek isterse ona “ol” demesiyle o şey olmuştur.

“Bir şeyi dilediği zaman, O’nun emri o şeye ancak “Ol!” demektir. O da hemen oluverir.”  (Yasin Suresi, 82. Ayet Meali)

Allah’ın (cc) varlığı kendi zatındandır. O ezelden ebede kadar vardır, birdir ve tektir. “Allâh var idi, O’nunla beraber bir şey yok idi.” ( Hadis-i Şerif – Buhari, Bed’u’l-halk, 1)

Hadisi Kutside Rabbimizin buyurduğu: “Ben gizli bir hazine idim; bilinmek istedim, mahlukatı yarattım.” (Acluni, Keşfü’l-Hafa, II/132)

“Hani, Rabbin meleklere, “Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım” demişti…” (Bakara Suresi, 30. Ayet Meali)

Rabbimiz (cc) insanları anneden ve babadan halk ettiği gibi diğer varlıkları da çift olarak yaratmıştır. “Düşünüp ibret alasınız diye her şeyden (erkekli dişili) iki eş yarattık.” (Zariyat Suresi, 49. Ayet Meali)

“Sizden birinizin yaratılışının başlangıcı, annesinin karnında kırk günde derlenir toplanır. Sonra ikinci kırk günlük süre içinde pıhtı hâline döner. Sonra da bir o kadar zaman içinde bir parça et olur. Daha sonra ALLAH bir melek gönderir ve melek, ona ruh üfler…” (Buhârî, Bed’u’l-halk 6; Muslim, Kader 1)

“Rabbimizin el-Halık ismini bilip anlamak için üzerinde düşünmemiz gerekmektedir. “İşte Allah’ın yarattıkları! Haydi, Allah’ı bırakıp da taptıklarınızın yarattığını bana gösterin!” (Lokman Suresi, 11. Ayet Meali)

“Allah’ım, bize bilmediğimizi sen öğret ve bizi bildiğimizden de sen faydalandır. Sen Alim’sin ve Hakim’sin, her şeye de Kadir’sin. #Amin

YA HALK, Sen ol deyince her şey oluverir, Ol de olayım yarattıklarının arasında kalayım, Halk ettiğin gibi ahlaklanayım, Sen yarattın diye güzel olayım , Hep en güzel kıvamda kalayım. Amin

Esmaül Hüsna, en güzel isimler3