El Hayy

 El Hayy

Anlamı, açıklaması, ilgili ayet, hadisler ve duası;

Daima diri olan, her şeye hayat ve can veren, sonsuz, sınırsız bir hayatın sahibi olan, her şeyi bilen ve her şeye gücü yeten, gerçek hayat sahibi olan demektir.

“Ölümsüz ve daima diri olan Allah’a güvenip dayan. ” (Furkan, 58. Ayet Meali)

“Daimî bir hayat sahibi ancak O´dur. O´ndan başka ilâh yoktur. Onun için dini halis kılarak O´na, hep O´na yalvarın. Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah´a mahsustur.” (Mümin, 65. Ayet Meali)

“Allah, O’ndan başka tanrı yoktur; diridir, her şeyin varlığı O’na bağlı ve dayalıdır. Ne uykusu gelir ne de uyur. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur. ” (Bakara, 255. Ayet Meali)

“Allah; O’ndan başka asla ilâh yoktur; hay ve kayyûmdur.” (Al-i İmran, 2. Ayet Meali)

“Ey iman edenler! Peygamber sizi, size hayat verecek şeylere davet ettiği zaman, Allah’a ve Resul’e icabet edin. Ve bilin ki Allah, kişi ile kalbi arasına girer. Ve siz kesinkes O’nun huzurunda toplanacaksınız.” (Enfal, 24. Ayet Meali)

YA HAYY, Her diri senden alır dirliğini. Diriliğimi diriliğine ayine eyle. Ölüm bile senin ihya etmenle diridir. Ölümümü ebedi hayata bahane eyle.

YA HAYY, Ey gerçek hayat sahibi olan Hayy, Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Ya Hayy, Senin Rahmetine Sığınıyorum.

Amin Esmaül Hüsna, en güzel isimler