El Kabıd

 El Kabıd
Dilediğini sıkan, daraltan O’dur. Lütuf ve hikmetletiyle kullarına vermiş olduğu maddi manevi rızıkları sıkan, tutan, daraltan, zorlaştıran O’dur.

“Allah, darlık da verir, genişlik de. Hepiniz O’na döndürülüp götürüleceksiniz. (Bakara, 245.Ayet Meali)

Allah’ın bu ismi, kullarını imtihan etmek için sıkan, daraltan, rızıklarını da belli bir ölçüde sıkarak daraltan, son nefesimizi verdiğimiz ölüm anında dâhi, kullarına vermiş olduğu canı alan, ruhları kabzeden Kâbıd O’dur.

“Çaresiz sizleri biraz korku, biraz açlık, biraz maldan, candan ve ürünlerden eksiklik ile imtihan edeceğiz. Mujdele o sabırlıları.” (Bakara, 155.Ayet Meali)

Allahu Teâla Kâbıd ismiyle kullarına vermiş olduğu lütufları, ikramları, ihsanları kısarak onu imtihana tabi tutar.

Onlar ki, başlarına bir musibet geldiği vakit,  “Biz Allah’ın kullarıyız ve nihayet O’na döneceğiz” derler. (Bakara, 156. Ayet Meali)

Kulunun rızkını daraltarak onu muhtaç hale getirir. Onu içinde bulunduğu rahat bol hayat içersinde bir yaşam sürerken, birden onun rızkını kısarak yoksullaştırır. Bu hale düşenleri Allah Kâbıd isminin tecellisi ile karşı karşıya getirmiş demektir.

De ki: “Ey mülkün sahibi Allah’ım! Dilediğine mülk verirsin, dilediğinden de mülkü çeker alırsın ve dilediğini yüceltir, dilediğini alçaltırsın. Hayır yalnız senin elindedir. Muhakkak ki sen, her şeye gücü yetensin.” (Ali İmran, 26. Ayet Meali)

Kul manevi alemdeki bu tecellisiyle koskoca dünyaya sığmaz. Ona bu dünya dar gelir. İçi sıkılır, kalbi daralır, ruhu da âdeta bir kuşun kafese sıkıştığı gibi sıkılır, daralır, bunalır. Kuldaki bu haller işte Allah’ın Kâbıd isminin bir tecellisidir.

“De ki : Hakikaten Rabbim kullarından dilediği kimseye rızkı hem döşer, hem sıkar ve her neyi hayra sarfederseniz, O onun yerine başkasına verir, hem O rızık verenlerin en hayırlısıdır.” (Sebe, 39. Ayet  Meali)

Bu kul kendi acziyetini anlayarak, Allah’ın o rahmet kapısını çalar. Dua ederek yüce Allah’a sığınır. Gönülden yürekten haykırarak yüce Allah’ın o rahmet kapısını çalar. Kime dua kapısı açıldıysa ona rahmet kapısı açılmıştır. Kulun tek yardımcısı ve onu hiçbir zaman yalnız bırakmayan Velî O’dur. Rabbim iyi ve salih amel işleyip, son nefesimizi de Kelime-i Şahadet ile vermeyi, bu dünya aleminden ahiret alemine iman ile göçmeyi cümle ümmeti mümin kullarına nasip eylesin. Amin

YA KABID, Ey gönülleri sıkan, daraltan. Kalplerimiz Senin elinde, dilersen ferahlık, dilersen darlık verirsin. Rızkımız Senin elinde, dilersen zenginlik, dilersen fakirlik verirsin. Rahmetinden ümidini kesersek darlığa düşeriz. Sana kulluğumuzu unutursak gönlümüz daralır. Kalplerimizi zikrinle ferahlat! Rızkımızı şükürle bollaştır. Kabirlerimizi bizi sıkan, daraltan eyleme. Amin

Esmaül Hüsna, en güzel isimler