El Kadir

 El Kadir
Her şeye gücü yeten, her istediğini, istediği gibi sonsuz bir güç ve kudretle yapan, sonsuz kudret sahibi olan demektir.

“Şüphesiz Allah her şeye kadirdir.” (Bakara, 148. Ayet Meali)

Allah Teâlâ, kudretine bir ayna olmak üzere kâinatı yaratmıştır. Fezalarda, sayısı belirsiz âlemleri birbirine çarptırmadan düzenlemek Kâdir isminin tecellisidir. Bütün alemlere intizam sağlayan şüphesiz Allah Azze ve Celledir. Yeryüzünde her yaprağın düşüşü O’nun izniyledir, yine hiçbir dişi O’nun izni olmadan gebe kalamaz ve hiçbir canlı O’nun bilgisi dışında doğuramaz.

“Gökleri ve yeri yaratan Allah onların benzerini yaratmaya kādir değil mi? Elbette öyledir. O eşsiz yaratıcıdır, her şeyi bilir.” (Yasin, 81. Ayet Meali)

“Ve onun ayetlerindendir ki, arzı gerçekten kurumuş görürsün. Onun üzerine su indirdiğimiz zaman hareketlenir ve kabarır. Muhakkak ki ona (arza) hayat veren (Allah), elbette ölülere de hayat verendir. Muhakkak ki O, her şeye “Kadîr”dir.” (Fussilet Sûresi 39. Ayet Meali)

“Şimşek neredeyse onların gözlerini kamaştırır. Onları her aydınlatmasında onun (ışığında) yürürler. Ve onların üzerlerine karanlık çökünce de dikilip kalırlar. Ve eğer Allah dileseydi, onların duymalarını da görmelerini de elbette giderirdi. Muhakkak ki Allah, her şeye Kadîr’dir (her şeye gücü yeter)” (Bakara Suresi 20. Ayet Meali)

Göklerin ve yerin mülkünün Allah’ın olduğunu bilmiyor musun? Dilediğine azap eder ve dilediğini mağfiret eder. Ve Allah her şeye Kâdir’dir. (Maide Suresi 40. Ayet Meali)

“Onlar Allah’ı gereği gibi tanımadılar. Şüphesiz Allah çok güçlüdür, mutlak galiptir.” (Hac, 74. Ayet Meali)

YA KADİR,

Öyle kadirsin ki kudretin olmasa Var diye bir şey olmaz, yok zaten anılmaz. Sen ki varsın yokluktan korkmam. Sen ki kadirsin aczimden utanmam. Sen ki rahimsin fakrımdan sıkılmam. Aczime kudretinle medet eyle. Fakrıma rahmetinle imdat eyle.

Amin ​