El Kayyum

 El Kayyum

Anlamı, açıklaması, ilgili ayet, hadisler ve duası;

Varlığı ve bekası kendi zatından olan. Zeval bulmayıp devamlı kaim olan. Her şeyi ayakta tutan, varlıklarını devam ettiren. Kayyum kelime anlamı; doğrulup ayakta durmak, devam ve sebat etmek, bir işin idaresini üzerine almak, gözetip korumak. Allah bizâtihi kaim ve mevcut olup kimseye muhtaç değildir; bunun bir gereği olarak ezelî ve ebedîdir, her şeyin önceden, baştan var olması ve mevcudiyetini sürdürmesi ancak O’nun yaratması, maddî ve manevi ihtiyaçlarını giderip korumasıyla mümkündür.

“O’ndan başka ilah yoktur, O hayy ve kayyumdur” (Bakara, 255. Ayet Meali)

Allah, insanın ayakta durmasını yerdeki çekim kanununa, bedenin canlı olmasını ruh kanununa, Ay’ın düşmemesini Dünyanın çekimine, Dünyanın dönmesini de Güneşin cazibesine bağlamış ve bu mahlûklarında Kayyûm ismini tecelli ettirmiştir. Allah’ın “el-Hayyu’l-Kayyûm” olduğuna inanan bir Müslüman¸ dünyevî hadiseler karşısında telâşa düşmemeli, karşı karşıya kaldığımız olayların Allah’ın (c.c) idaresinde ve iradesinde olduğunu bilmeli. Varlığı¸ kendinden olmayan insan sonradan yaratılmıştır¸ bir başkasına muhtaçtır; kalıcı da değildir.  Bu sebeple insan¸ haddini bilmelidir. Edeb dairesinde terbiyeli bir hayat yaşamalıdır.

“Allah, kendisinden başka hiçbir ilâh bulunmayan, Hayy ve Kayyum olandır.” (Al-i İmran, 2. Ayet Meali)

Allah’ın Kayyum oluşunu bilen, her şeyin O’nun desteği ile ayakta kaldığını, varlığını devam ettirdiğini, O’nun her şeyi düzenleyip idare ettiğini, kimini üstün tutup kimini alçalttığını, iyilik edenlere sevap, kötülük edenlere de  azap ulaştırdığını müşahede eder. Allah’ın bütün nesne ve olayları yönetimi altında bulundurduğunun bilincini taşıyan kimse, sürekli tedbir alma endişesi ve başkasına boyun eğme zahmetinden kurtulup gönül rahatlığıyla yaşar, böyle bir kimse için dünya önemsenecek bir değer taşımaz.

YA KAYYUM, Ey Allah’ım, hamdlerim sanadır, nimetleri veren sensin, senden başka ilah yoktur, Sen semavat ve arzın celal ve ikram sahibi yaratıcısısın, Hayy ve Kayyumsun. Yokluğa düşürme kalbimi, yanında tut sevdiklerimi. Unutuşlara gömme yüzümü, nazarında tut güzelliğimi.

Amin Esmaül Hüsna, en güzel isimler