El Kerim

 El Kerim
Keremi lütfu ve bağışı kullarına bol olan. Hiçbir karşılık gözetmeksizin onu kullarına ikram ve ihsan edendir. Allah’u Teâla her çeşit iyiliği veren, tüm erdemleri kullarına bolca ikram ederek dağıtan Kerîm O’dur.

“Allah dilediğine kat kat fazlasını verir.” (Bakara, 261. Ayet Meali)

Kuran kalplere şifadır. Yüce kitabımız bizler için çok kıymetlidir çünkü Rabbimizin kelamı, sözleri içinde saklıdır. Allah’u Teâla’da bunu Kerim ismiyle açıklamıştır. Hikmet ve sırları içinde barındıran hak kitabımız yüce Kuran-ı Kerim‘dir.

Ey insan! İhsanı bol Rabb’ine karşı seni aldatan nedir?” (İnfitar, 6. Ayet Meali)

Rabbim okuyup anlayasınız bunun emirlerine göre yaşantınızı sürdürmen için bu dünya ve ahiret alemi konusunda nasıl çalışmamız gerektiğini ayetleriyle bizlere açıklıyor. “Oku! İnsana bilmediklerini belleten, kalemle (yazmayı) öğreten Rabbin, en büyük kerem sahibidir.” (Alak, 3-5. Ayet Mealleri)

“Şükreden ancak kendisi için şükretmiş olur; nankörlük edene gelince, o bilsin ki Rabbim müstağnidir, çok kerem sahibidir.” (Neml, 40. Ayet Meali)

Rabbimizin vermiş olduğu rızıklara ve bütün nimetlerine karşı şükür etmek bizim kulluk vazifemizdir. Rabbim bizlere sayısız nimetler vererek bizleri yedirir, içirir. Rabbim insanlara karşı çok cömert davranır. Bizlerde bütün bunlara karşılık gördüğümüz yediğimiz nimetlere karşı Rabbimize, Kerim ismini zikrederek şükredelim.

Hem size istediğiniz şeylerin hepsinden verdi; öyle ki, Allah’ın nimetini saysanız onu bitiremezsiniz. Gerçekten insan çok zalim, çok nankördür.” (İbrahim, 34. Ayet Meali)

“Ancak tevbe ve iman edip iyi davranışlarda bulunanlar başka; Allah onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah çok bağışlayıcıdır, engin merhamet sahibidir.” (Furkan, 7. Ayet Meali)

”Rabbimiz Tebâreke ve Teâlâ, her gece, gecenin son üçte biri kaldığında dünya zekâsına rahmetiyle iner de: Bana kim dua eder ki onun duasına icâbet edeyim! Benden kim isteyecek ki ona dilediğini vereyim! Benden kim mağfiret diler ki onu mağfiret edeyim!.” (Hadis-i Şerif -Buhari Teheccüd 24)

YA KERİM, Ey yarattıklarına cömertçe nimetler veren Allah’ım, Öyle cömertsin ki, karşılıksız verirsin. Muhtaç kullarına ikramını bol eyle. Hastalara şifa, dertlilere deva, borçlulara eda ver. Dünya ve ahiret mutluluğu nasip eyle Günahımız çok, rahmetini ikram eyle. Bizlere. Amin

Esmaül Hüsna, en güzel isimler