El Kuddus

 El Kuddus
Noksanlıklardan pâk olan : Her türlü eksiklikten uzak, mutlak kemal sahibi, yaratılmışların tasavvur ve tasvirine sığmaz, kutsî. Hatâdan, gafletten, aczden ve her türlü eksiklikten çok uzak ve pek temiz… Kuddus ismi çok temiz ve çok pak manasına geliyor. O’nda hiç bir noksanlık bulmak mümkün değildir. Kullar hata yapma sıfatına haizdir. Fakat Mevla ise hata yapmaktan münezzehtir. Çirkin şeylerden uzaktır ve insanlarda beliren bütün beşeri sıfatlardan münezzehtir Yaratılmışlar her zaman her şeye muhtaçtırlar. Fakat alemlerin Rabbi bütün noksanlıklardan pak ve münezzehtir.

“Allah çok tövbe edenleri sever. Allah çok temizlenenleri sever.” (Bakara -222. Ayet Meali)

Gayet mukaddes ve her türlü kusurdan uzaktır. Her vasfında mükemmel, hiç tasvire sığmaz, hiçbir leke kabul etmez, yaratılmışlardan hiç birine benzemez. Tek ve eşsizdir. O, zatına yakışmayan her şeyden münezzeh, bütün vasıflarda en mükemmel, tahdid ve tasvire sığmayan, öğülmeye layık kemal, fazilet ve güzellik sıfatları kendinde olandır. Yer, gök, güneş, ay, yıldız herşey Hak ile kaim, Bütün mahluk yok olur; O Bâkidir. O dâim. Allah, hissin idrâk ettiği, hayâlin tasavvur ettiği, vehmin tahayyül ettiği, fikrin tasarladığı her vasıftan münezzeh ve müberradır.

“Muhakkak ki Allah temizdir. Ancak temiz olanları kabul eder.” (Müslüm)

Allah Resulü ( s.a.v) rükûda: “ “Melik ve Kuddûs, meleklerin ve Cebrail’in Rabbi olan Allah her türlü noksanlıktan uzaktır.” şeklinde tesbih yapardı. (Müslüm)

“O Allah ki, O’ndan başka ilah yoktur. Melik’tir; Kuddûs’tur; Selam’dır; Mü’min’dir; Müheymin’dir; Aziz’dir; Cebbar’dır; Mütekebbir’dir. Allah, (müşriklerin) şirk koştuklarından çok yücedir.” (Haşr, 23. Ayet Meali)

“Göklerde ve yerde olanların tümü, Melik; Kuddüs; Aziz; Hakim olan Allah’ı tesbih eder.” (Cuma,1. Ayet Meali)

YA KUDDÜS,

Sensin kuddüs kutsiyet sendendir bundan öte laf olmaz. Sen dilemezsen hiçbir sey pak sayılmaz. Gönlüm sana yönelmedikçe saf olmaz Kanımı her nefeste temizlediğin gibi nefsimi arindir pak eyle. Temizlenenlere muhabbet edersin gönlümü muhabbetinle temizle. ​Maddi ve manevi hastalıklardan bizleri kurtar, bilerek ve bilmeyerek işlediğimiz günahlardan dolayı bizi bağışla. Bize işlerin ve ahlakın en iyisini nasip et. İşlerin ve ahlakın en iyisini ancak sen nasip edersin, kötüsünden de ancak sen alıkoyarsın. Münezzehsin, Mukaddessin, meleklerin ve Ruh’un Rabbisin, Bizi kötü ahlâktan kurtulup, güzel ahlâk sahibi eyle. Amin