El Latif

 El Latif

Lutuf ve ihsan sahibi olan, bütün incelikleri bilen

Lütfeden – Lütufkâr: Yüce Allah tüm faydalı, hoş güzellikleri kullarına hayır ve iyiliklerle ihsan eder.

Her işin inceliğini bilip, hiç umulmadık yoldan kullarına iyilik ulaştıran Latif’tir. Lütfü ve keremi bol olan O’dur. Rabbim sonsuz lütuf ve hikmet sahibi olandır.

İnsan yaratılan en üstün varlıktır. Bizi insan olarak bu dünyaya lütfedip getiren kerem sahibi de O’dur. Yarattığı tüm varlıklara lütfü ve keremi ile güzellikler bahşeden onlara ikrama ve ihsanlar verip ulaştırandır.

“Sözünüzü ister gizleyin, ister açığa vurun; bilin ki O, kalplerin içindekini bilmektedir.”  (Mülk-13. Ayet Meali)

“Yaratan bilmez olur mu? O, Latif’tir, haberdardır.” (Mülk-14. Ayet Meali)

“Oturun da evlerinizde okunan Allah’ın ayetlerini ve hikmeti anın. Şüphe yok ki, Allah latiftir, her şeyden haberdardır.” (Ahzab-34. Ayet Meali)

“Rabbim dilediğine karşı lütufkârdır. O her şeyi bilen, hikmet sahibidir. (Yusuf-100. Ayet Meali)

YA LÂTÎF, Ey son derece lütufkâr olan Allah’ım, Öyle Latifsin ki, kullarına sevilmez yollardan ihsanda bulunursun. Öyle Latifsin ki, umulmadık bir anda karşımıza çıkar yardımın. Karıncanın yuvasında, örümceğin ağında, arının peteğinde aşikârdır ince sanatın.  Çiçekler Senin lütfunla açar. Senin lütfunla meyveye durur ağaçlar. Lütuflarındaki inceliği seçmeyi lütfet bize. Huzuruna vardığımızda ummadığımız müjdelerle sevindir ruhumuzu. Amin

Esmaül Hüsna, en güzel isimler