El Mümin

 El Mümin
Mahlukatı korkulardan emin kılan ve onları güven içinde yaşatan, Kullarına vadinde, verdiği sözde sadık olan, kalplere iman nurunu veren ve onları mümin yapan, her türlü korkudan kurtarıp, güvenliğe kavuşturan. Eman ve emniyet sahibi. 1. Manası: Mahlukatını korkulardan emin kılması ve onları güven içinde yaşatmasıdır. 2. Manası: Kullarına iman nurunu vermesi ve onları mümin yapmasıdır. 3. Manası:  Allah’ın emin olması, sözünde sadık olup vaadinden dönmemesidir. 4. Manası: Kullarının emin olup, sözlerinde sadık ve güvenilir olmasıdır.

“Her kim de mümin olarak salih amelleri işlerlerse, artık o, ne bir haksızlıktan ve ne de (hakkının) çiğnenmesinden korkar.”(Taha Süresi : 112. Ayet)

Gönüllerde iman nurunu veren, kendine sığınanlara emniyet, güvenlik, rahatlık veren, Mü’minleri azabından ve yarattıklarının hepsini zulümden emin kılan, kullarına huzur ve güven veren. Eman ve emniyet sahibi, sözünde sadık olup vaadinden dönmeyen Yüce Mevla’mız O’dur.

“O, kendisinden başka hiçbir ilâh bulunmayan Allah’tır. O, mülkün gerçek sahibi, kutsal (her türlü eksiklikten uzak), barış ve esenliğin kaynağı, güvenlik veren, gözetip koruyan, mutlak güç sahibi, düzeltip ıslah eden ve dilediğini yaptıran ve büyüklükte eşsiz olan Allah’tır. Allah, onların ortak koştuklarından uzaktır. “(Haşr Suresi 23. Ayeti)

“Gerçek müminler ancak müminlerdir ki,Allah anıldığı zaman yürekleri ürperir, ayetleri okunduğu zaman imanlarını arttırır. Ve bunlar yalnızca Rablerine tevekkül ederler.” (Enfal Suresi, 2. Ayet Meali)

YA MÜMİN, Ey Kullarına Eman Veren MÜ’MİN, Sensin gönüllere iman ışığı yakan. Sensin imanı verip, kalpleri mutmain kılan. Sensin eman dileyen kullarını yarı yolda bırakmayan. Sensin kalplerimize korku yollarını kapatan. İmanımızı korku ve hüzünlerden emniyet vesilesi yap. Cehennem ateşinden emin kıl bizi. Kalbimizi korku ve elemlerden kurtar. Amin

Esmaül Hüsna, en güzel isimler