El Mani

 El Mani

İstediği şeye engel olan, koruyan, kurtaran, yardım eden. Dilemediği şeye mani olan, engelleyen.

“Ve eğer Allah, sana bir zarar dokunduracak olursa, onu O’ndan başka giderecek yoktur. Ve eğer sana bir hayır dilerse, o zaman da O’nun lütfunu engelleyebilecek kimse yoktur. O, lütfunu dilediği kuluna nasip eder. Allah çok yarlıgayıcı, çok esirgeyicidir.” (Yunus, 107. Ayet Meali)

“Allah’ın insanlara açacağı herhangi bir rahmeti tutup hapseden olamaz. O’nun tuttuğunu O’ndan sonra salıverecek de yoktur.” (Fatır, 2. Ayet Meali)

Mani olan Allah, düşmanlarına karşı dostlarını himaye ederek onlara yardım edendir. Kullarının başına gelecek felâket ve musibetleri önlemek Bu ismin tecelliyatındandır.

İnsan, kendisine faydalı sandığı bir sahada gayret gösterir, gerekli sebeplere baş vurur; ama umduğu neticeye ulaşmasında karşısına bir hayli engeller çıkar. İşte bu engeller de Mâni’ isminin tecellileridirler.

Kişi, kendine düşen vazifeyi hakkıyla yaptıktan sonra, dilediği neticeyi elde edemezse, Mâni’ isminin tecellisindeki hikmet ve rahmete itimat etmeli, hırs göstermeden ve şikayet yoluna girmeden neticeyi rıza ile karşılamalıdır.

“… Sevmediğiniz bir şey sizin için iyi ve sevdiğimiz bir şey de sizin için kötü olabilir. Siz bilmeseniz de Allah bilir.” (Bakara, 216. Ayet Meali)

Sevdiğiniz bir şey için gayret gösteriyorsunuz ama o şey bir türlü olmuyor mu? Rabbim sizin iyiliğinizi istediği için El Mani ismi ile tecelli etmiş olabilir.

“Olduğu kadar; olmadığı kader” (Şems-i Tebrizi)

YA MANİ,

Sen mani olursan kimse manileri kaldırası değil. Sen engelleri kaldırırsan hiçbir şey engel olası değil. Ben bana gerekeni bilmem Hakim sensin. Men eyle bana verme neler engelse sana gelmeme.

Amin

Esmaül Hüsna , en güzel isimler