El Mecid

 El Mecid

Anlamı, açıklaması, ilgili ayet, hadisler ve duası;

Sonsuz yücelik sahibi, şan ve şerefi nihayetsiz yüce, ihsanı bol olan. Şeref sahibi. Azameti, kadri, şanı büyük, vermesi bol, zati şerefli, işleri güzel olan anlamı içerir. Zâtı şerefli, ef’âli güzel olan, her türlü övgüye lâyık bulunan yüce Mevla. Bu esma isminin manasında iki mühim unsur bulunur: 1- Azamet ve kudretinden dolayı yaklaşılamaz olmak manasına gelir. 2- Yüksek huylarından, güzel işlerinden dolayı övülüp sevilmek anlamına gelir.

“Şüphesiz ki O, övülmeye lâyık olandır, Mecid’dir.” (Hud, 73. Ayet Meali)

Bir şehri yerle bir eden o depremler, bir anda patlayıp  binlerce derecelik ısıdaki o lavlarını boşaltan bir volkan, her şeyi önüne katıp götüren seller, düştüğü anda isabet ettiği yerde ölümü getiren o yıldırımlar, her şeyi yıkıp geçen alt üst eden bir tayfun yalnızca O’nun gücünün göstergelerinden bazılarıdır. Allah, bağışı, ihsan ve ikramı pek geniş olandır. Bu ismi bilen, her daim Allah’ı yüceltir. O’nun hakkındaki bilgisini arttırır. Allah’ın iyiliğinin güzel, bağış ve ihsanının bol, üstünlüğünün aşılmaz ve hiçbir fiilinin çirkin olmadığına kesin bir bilgiyle bakıp görüp inanır.

“Arş’ın sahibidir; Mecid (yüce)dir.” (Buruc, 15. Ayet Meali)

Allah’ın kainatta yaratmış olduğu muhteşem ötesi güzelliklere bakınca kusursuz sistemler de O’nun şanına yaraşır bir biçimdedir. Gökyüzünde o bulutlar, büyük bir gürültüyle ve güzel görkemli tam bir mimari inanılmaz bir güç de akmakta olan o şelaleler, uçsuz bucaksız genişlikteki derin o okyanuslar, zirvesi karlarla örtülünmüş binlerce metre yükseklikteki o dağlar, içinde birbirinden değişik renkte ve seste sayısız canlı türleri barındırmakta olan o ormanlar, O’nun yaratmış olduğu güzelliklerden birileridir sadece.

YA MECİD, Ey  göklerde ve yerde en yüksek şân kendisine ait olan, Şânın öyle yüce ki, Her türlü övgüye layık olan ancak Sensin. Şânın öyle yüce ki, Eşi benzeri olmayan ancak Sensin. Şânın öyle yüce ki, Her şeye gücün yeterken hemen ceza vermezsin. Şânın öyle yüce ki, Kullarına sayılamayacak nimetler bahşedersin. Şânına layık bir şekilde bağışla bizleri, Yüceliğin karşısında secdeye kapanma şerefini bahşet bize. Amin

Esmaül Hüsna, en güzel isimler