El Metin

 El Metin
Anlamı, açıklaması, ilgili ayet, hadisler ve duası; Sağlam, kuvvetli, çok güçlü her daim sapasağlam olan Metîn’dir. Çok sağlam, hiç sarsılmayan O’dur. Kuvveti eksilmeyen, hiçbir şekilde dağılmayan, çok dayanıklı olan Metin O’dur.

“Şüphesiz Allah’ın kendisi, rızık verendir, Metîn ( sağlam olan), kuvvet sahibi olandır.” (Zariyat, 58. Ayet Meali)

“Onlara mühlet veriyorum. (Ama) bilin ki cezalandırmam çok çetindir.” (Araf, 183. Ayet Meali)

“Sen bu sözü yalan sayanı bana bırak! Biz onları, bilemeyecekleri bir şekilde yavaş yavaş azaba doğru çekeceğiz.” (Kalem, 44. Ayet Meali)

“Onlar, kendilerine yapılan uyarıları unutunca her şeyin kapılarını onlara açtık. Nihayet kendilerine verilenler yüzünden şımardıkları zaman onları ansızın yakaladık. Böylece onlar birden bire bütün ümitlerini yitirdiler.” (Enam, 44. Ayet Meali)

İnsanlar kıtlıktan bolluğa hastalıktan sağlığa, sıkıntıdan esenliğe kavuştukları zaman, bunlara kendileri için imtihanlar bulunduğunu düşünmeli ve her zamankinden daha dikkatli, daha sorumlu hareket etmeli, bu nimet ve imkânları veren Allah’a minnet ve şükran hissi duymalıdırlar.

“Yoksa onlar, Allahtan başka dostlar mı edindiler? Halbuki asıl dost ancak Allah’tır. Ölüleri O diriltir ve her şeye gücü yeten O’dur.” (Şura, 9. Ayet Meali)

“De ki: “Ey mülkün gerçek sahibi olan Allah’ım.  Mülkü dilediğine verirsin, dilediğinden çekip alırsın. Dilediğini yüceltirsin, dilediğini de alçaltırsın. Her türlü iyilik senin elindedir. Hiç kuşku yok sen her şeye kadirsin.” (Ali İmran, 26. Ayet Meali)

“Göklerin ve yerin askerleri yalnızca Allah’a aittir; O sonsuz güç ve hikmet sahibidir.” (Fetih, 7. Ayet Meali)

Metîn olan Allah çok güçlüdür. Hiçbir şey onu sarsmaz. Mutlak güç ve kuvvet sahibi O’dur. Kuvvetin anlamı ise güç ile ifade edilebilir. Allah azze ve celle çok sağlamdır, hiç bir şekilde dağılmayan  bitip tükenmeyen mutlak güç ve kudret sahibi de O’dur. Allah’u Teâla kuvvetli, sağlam ve Metîn’dir. Kullar olarak biryerde gücümüz ve kuvvetimiz biter dağılıp savrulup gideriz. Bir rüzgarın saçıp savurduğu gibi savrularak dağılırız. Kullar olarak herdaim bu yaşamda Metîn olmamız gerekir. Yalnızca Allah’u Teâla kâtti sûrette hiçbir şekilde dağılmayan tek ve mutlak güç sahibi Metîn’dir. Müslüman mümin kullar olarak Allah’u Teâla’ya iman ettikten sonra ilk başta ona karşı imanımızda sağlam, güçlü ve kuvvetli olmalıyız. İmanı bütün bir kul olarak Allah’a dayanıp teslim olmalıyız.

“Bunlar, iman edenler ve gönülleri Allah’ın zikriyle sükûnete erenlerdir. Bilesiniz ki, kalpler ancak Allah’ı anmakla huzur bulur.” (Rad, 28.Ayet Meali)

“Sana gelen iyilik Allah’tan her kötülük ise nefsindendir.” (Nisa, 79. Ayet Meali)

YA METİN, Ey hiçbir şeyin gücünü etkilemediği, gücü her daim aynı olan. Sensin gücü için yorulma, zayıflama düşünülemeyen. Sensin hiçbir gücün, kudretini aciz bırakamayacağı.  Sensin kuvvetinin önünde hiçbir gücün duramayacağı. Sensin bir tek, gücüne dayanılacak, sığınılacak. İmanınla sağlamlaştır kalbimizi, metanetimizi kuvvetlendir. Zor günlerimizde bizi metîn kıl. Amin

Esmaül Hüsna, en güzel isimler