El Muahhir

 El Muahhir
Dilediğini geri bırakan, tehir eden Allah Teâlâ istediği kulunu ileri, istediği kulunu geri alır. Kullarının teşebbüslerini, onların bekledikleri zamanda sonuçlandırmaz, Bunda birçok hikmetleri vardır. Bu hikmetleri sezmeye çalışmalıdır Müslüman. Yaptığımız duaların kabulü veya ertelenmesi de yine onun bize olan merhametinin eseridir. O’nun takdirini saygı ile karşılayıp bu ertelemeyi O’ndan olduğu bilinciyle kabul etmek lazımdır.

Dua isteklerimizin hemen olmayışında,ertelenmesinde de hayır vardır. Bizim hayır sandığımızda şer; şer sandığımızda da hayır olabilir. Allah (c.c) bilir, biz bilemeyiz.

“Hiçbir ümmet, ecelinin önüne geçemez ve onu geciktiremez.” (Hicr, 5. Ayet Meali) “Allah’ı sakın zalimlerin yaptıklarından gafil sanma. Onları, gözlerin dehşetle dışarı fırlayacağı bir güne ertelemektedir.” (İbrahim Sûresi, 42. Ayet Meali) “Şayet Allah insanları yapıp ettikleri yüzünden hemen cezalandıracak olsaydı, yerin üstünde tek bir canlı bırakmazdı; fakat onlara belirlenmiş bir vadeye kadar mühlet veriyor. Vâdeleri dolduğunda ise, Allah kullarını hakkıyla görmektedir.” (Fatır, 45. Ayet Meali) İnsan, cezaların tehir edilmesinde de Muahhir isminin tecelli ettiğini düşünerek, hem kendi günahlarına tövbe edip kendisine çeki düzen vermeli, hem de kendisine karşı işlenen suçlara ceza vermekte acele etmemelidir.

YA MUAHHİR,

Zaman senindir, Dilediğin işi öncelersin dilediğini ertelersin. İzzet senindir, Dilediğini yanına alır dilediğini uzak eylersin. İrade senindir, İstediklerimi şimdide verir sonraya da bırakırsın. Hüküm senindir, Dilersen başkalarını bana tercih eder, Dilersen beni başkalarına tercih edersin. Hayat senindir, Dilersen ecelimi acilen verirsin dilersen tehir edersin. Takdir senindir, Dilersen cezamı hemen verir. Dilersen tövbe edeyim diye geciktirirsin. Beni başkasına tercih et başkasını bana tercih etme. Beni benden al beni senden uzak etme. Rahmetini öncele gazabını ertele. Pişman olmama izin ver ecelimi tehir eyle.

Amin