El Mübdi

 El Mübdi

Anlamı, açıklaması, ilgili ayet, hadisler ve duası;

Başlatan; Allah’u Teâla bütün varlıkları yoktan var eden, varlığı başlatan O’dur. “Allah mahlûkatı ilk baştan nasıl yarattığını, sonra onu tekrarladığını görmediler mi? Şüphesiz bu, Allah’a göre kolaydır.” (Ankebut, 19. Ayet Meali)

Yoktan yaratan: Yaratmayı ilk kez başlatan, sonra onu tekrar eden O’dur. “Yarattığı her şeyi güzel yaratan ve insanı yaratmaya bir çamurdan başlayan O’dur.” (Secde, 7. Ayet Meali)

Hiç yoktan bütün mahlûkatı, maddesiz ve örneksiz bir şekilde yaratmıştır. Hiç kimse bu dünyada Mübdî olamaz; Çünkü tek yaratıcı Mübdî Olan O’dur. İnsanlar yok iken Allah onları yaratmış ve onlara imtihan dünyasında hür iradesiyle yaşama, iyi ve kötü olma gibi imkânlar vermiştir. İnsanları yoktan var ettiği gibi bir son olan ölüm yani ecel vakti geldiğinde Allah’u Teâla el-Kâbıd ismiyle ruhları kabzedecek olan O’dur. Dünyada geçirilen imtihanın sonucunu bu ikinci ve ebedî alemde açıklayacak, verdiği imkân ve nimetlerin hesabını soracak; iman edip iyi işler yapanların ödüllerini, adaletle yani haksızlığa uğratılmadan verecek; inkarcıları ise hak ettikleri şekilde cezalandıracaktır. Kıyamette hesap, mizan, terazi kurulduğunda her canlı ömrü hayatı boyunca doğumdan ölüme kadar yaptığı bütün her şeyin hesabını tek tek Allah’a verecektir. Amel defteri açılacak, bir bir dünya hayatında işlenenlerin hesabı mizan terazisinde iyilikleri ve kötülükleri tartılacak.

Allah’u Teâla azze ve celle buyuruyor ki;”Kim zerre kadar hayır işlerse, onu (karşılığını) görür. Kim de zerre kadar şer işlerse, onu (karşılığını) görür.” (Zilzal, 7-8. Ayet Mealleri)

“Kimin terazisi ağır gelirse, işte kurtuluşa erenler onlardır. Kimin de terazisi hafif gelirse, kendilerini ziyan edenler de onlardır. Cehennemde ebedi kalacaklardır.” (Müminun, 102-103. Ayet Mealleri)

YA MÜBDİ,

Ey yarattıklarını örneksiz yaratan,  Sensin hiçbir şey yokken, bir tek var olan. Biz mahlûkuz, Sensin yaratan; kulluğuna kabul et bizi. Biz günahkârız, Sensin Rahman; rahmetinle karşıla bizi. Ya Rabbim! Kolaylaştır zorlaştırma, Rabbim hayırla sonuçlandır. Allah’ım! Bütün işlerimin sonucunu güzel eyle, beni dünyada rezil olmaktan ve ahiret azabından koru.

Amin Esmaül Hüsna, en güzel isimler