EL MUCİB İSİM TEFEKKÜRÜ

 EL MUCİB İSİM TEFEKKÜRÜ

Allah Azze ve Celle’nin en güzel isimlerinden El Mucib ismi dua ve isteklere icabet eden anlamındadır.

Rabbini gereği gibi tanımayanlar, Rabbini çok uzakta görür veya kendini günahları sebebiyle Rabbine kendini yüzsüz görenler, Rabbinden ümidini kesenler kendine aracı olsun diye aracılar edinirler bu da insanı şirke götürür.

Rabbimiz bizi her an görmekte ve işitmektedir ve bize şah damarımızdan daha yakındır.

Allah c.c. her an bizi işittiğinden bizde her dert, sıkıntı ve isteklerimizde Rabbimize el açıp dua etmeliyiz. Kibirli olup ta duadan vazgeçenlerden olmamalıyız.

Dua bir ibadettir. Dua Allah’ı c.c. anmaktır ve kalpler ancak Allah c.c anıldığında huzur bulur. Dua, insanı kaygı ve endişelerinden kurtarır. İnsan, sayısız korkuyla kuşatılmıştır. Rabbine dua eden insan rahatlar.

Dua sadece sıkıntı zamanlarında değil rahat ve huzurlu olduğumuz zamanlarda da dua etmeliyiz.

Duamızda gafil olmamalıyız, bilinçli bir şekilde dualarımızın kabul olacağı inancı ile dua etmeliyiz.

Rabbimiz dua edenin duasına icabet edeceğini de bildirmiştir, yeter ki kul acele etmesin; dua ettiğimizde ya dünyada dilediğimize hemen karşılık verir ya da bunun karşılığı ahirete saklanır, ona sevap hazırlanır.

Duada usul vardır, Kuran ve Sünnette örnekler dualar çoktur, insan kendinin aciz olduğunu bilmeli ve çözümün Rabbinde olduğunun farkına vararak yürekten dua etmelidir.

Örnek dua, Allah’a hamd ile başlamalı ve esmaül hüsna içermeli, Resullullaha (s.a.s) salat ve selam ile bitirilmelidir.

Allah (cc) her şeyi bilir, her şeyi görür ve her şeyi duyar, nerede, ne zaman ve ne kadar dua edilirse edilsin tüm bunları bilir ve işitir.

Bununla beraber duanın kabulü için duanın kabul olacağı en uygun zamanlar mevcuttur, bunlar;

Kadir gecesi, Cuma günü içerisindeki bir saat veya zaman dilimi, gecenin son üçte biri, oruçlunun duası, secde anı, cihad meydanı, müminin kardeşine yaptığı dua, salih insanların duası, mazlumun duası, adil yöneticinin duası, babanın evladına yaptığı dua, ezan vakti yapılan dua, ezan ile kamet arası dua, farz namaz akabinde yapılan dua, uyumadan evvel yapılan abdestli dua, Allah’ı çokça zikredenlerin duası veya gün içerisindeki meleklerin amin diyebileceği her hangi bir zaman, an gibi…

Yeter ki temiz bir dil ile yürekten acz ile Aziz ve Celil olan Allah’ı görüyormuşçasına dua edelim.

Gerisi Allah Celle Celaluhu’na kalmıştır,

Dua sonrası bize düşen görev sabretmek ve zikirle meşgul olmaktır.

Duamıza hemen icabet edilirse Allah’ın bir lutufu görmeliyiz, hamdetmeliyiz, hemen icabet edilmez ise karşılığın ahirete saklandığını düşünmeliyiz ve yine hamdetmeliyiz.

İster cefa ister vefa,
Kahrın da hoş lütfunda hoş.
Bir dert gönder yahut deva!
Kahrın da hoş lütfunda hoş.

Ey Mucib olan Rabbimiz,

Dünya ve ahiret saadeti olan duaları bize ilham et. Sana dua etmeyi bize kolaylaştır ve dualarımıza icabet et! Rabbimiz! Hiç şüphesiz, sen Mucîb’sin. Rabbimiz! Senin çağrını duyabilmek için işiten kulak, gören göz ve akıl eden kalple bizleri rızıklandır. Çağrına icabet etmeyi bizlere kolaylaştır.

Allahumme âmin