El Mucib

 El Mucib

Duaları kabul eden O’dur. Kendisine dua edip arzu ve istek de bulunan kullarına yanıt verendir. Kulların dua ettiğinde ona cevap verip kabul edendir.

“Kullarım Beni sana soracak olurlarsa, bilsinler ki Ben (onlara) pek yakınım. Bana dua edenin duasına icabet ederim…“ (Bakara, 186. Ayet Meali)

Dualara icabet eden; Allahü Teâlâ, kul’u dua ettiğinde ona cevap verip tüm dilek ve muradlarını veren demektir.

Dua Kulun Allah’a yalvarıp dünyalık ve ahiretlik ne gibi dilek istek muradı varsa rabbine el açıp yalvarıp yakarmasıdır. Dua etmenin de bir âdâbı ve usulü vardır.

Duada Adab ve Usûl ; İstiğfar etmek, hamdetmek,   ihlaslı ve bilinçli olarak dua etmek, Esmaül Hüsna isimleri ile dua etmek, dua ederken, kabul olunacağına inanarak dua etmek, dua ederken ne çok kısık sesle, ne de bağırarak dua ediyoruz, duada dengeli bir sesle dua edilmeli, korku ve ümit arasında dua edilmeli, …

“Dua ibadetin özüdür.“ (Tirmizi Deavat 1)

Dua her kapıyı açar. Yeter ki biz dua etmesini becerelim. Rabbimize gönülden ihlaslı ve samimi dualarda bulunalım. Dua ederken kabul olunacağına inanarak dua edelim. Duanın açamayacağı kapı yoktur.

“De ki: Duanız olmasa, Rabbim size ne diye değer versin.“ (İbrahim, 39. Ayet Meali)

Dua edip de duam kabul edilmezse diye bir düşünceye umutsuzluğa kapılmayalım.  Rabbul- Alemin duanıza er ya da geç mutlaka cevap verir. Dualarınızı ya bu dünyada kabul eder, bazen ettiğiniz dua işlediğiniz günahlara kefâret olur. Kimi dualar da ahirete kalır. Bunu biz aciz beşer kullar bilemeyiz.

Gaybın anahtarı nasıl yalnızca Rabbimiz biliyorsa dularda öyle. Biz dua ederiz kabul edip ne zaman duamıza icabet eder sabır edip beklemek bize düşer. Bu dünyada her şeyin imtihan olduğunu unutmayalım.

YA MUCİB, Bütün içinde bulunmuş olduğumuz sıkıntılarımızdan bizleri, vatanımızı, milletimizi, ülkemizi, ümmetimizi selamete çıkar Ya Mucib.

Amin

Esmaül Hüsna, en güzel isimler