El Mugni

 El Mugni
Müstağni kılan, ihtiyaç gideren, zengin eden, insanlara mal mülk veren, cömert, nimet sahibi Allah, kendiliğinden zengindir. Mutlak zengin, hiçbir şeye ihtiyaç duymayan Allah’tır. O’nun dışındaki her şey, kendiliğinden O’na muhtaçtır.

“Zengin eden de yoksul kılan da O’dur.” (Necm, 48. Ayet Meali)

“Seni fakir bulup zengin etmedi mi?” (Duha, 8. Ayet Meali)

“Gerçek zenginlik, mal çokluğu değil; gönül zenginliğidir.” (Hadisi Şerif, Buharî, Rikak, 15; Müslim, Zekât, 130; Tirmizî, Zühd, 40)

“… Eğer yoksulluktan korkarsanız, Allah dilerse sizi kendi lütfundan zengin kılacaktır. Çünkü Allah iyi bilendir, hikmet sahibidir.” (Tevbe 28. Ayet Meali)

“Aranızdaki bekarları, köleleriniz ve cariyelerinizden iyi davranışlı olanları evlendirin. Eğer bunlar fakir iseler Allah onları kendi lütfuyla zenginleştirir. Allah, lütfu geniş olan ve her şeyi bilendir.” (Nur 32. Ayet Meali)

Allah’ın hükümlerini yerine getirirken yoksulluktan korkanları Allah kendi lütfuyla zengin kılacaktır. Kıyamet günü fakirlik ve zenginlik tartılmayacak; fakirliğe ne ölçüde sabredildiği, zenginliğe de ne ölçüde şükredilmiş olduğu hesab edilecek. Mesele, çok fakir veya çok zengin olmak değil, çok sabretmek veya çok şükretmektir. Fakirliğimiz ve muhtaçlığımız konusunda Rabbimizden bizi zengin kılmasını ve insanlara muhtaç etmemesini istemeliyiz. Her türlü ihtiyacımızı O’na arz etmeliyiz. YA MUĞNİ,

Bütün zenginlikler senin ikramındır. Elimizde olanlar değil sadece elimizde senin ihsanındır. Sahip olduklarımız değil sadece varlıgımız da senin ikramındır. Her zenginin zenginliği senden başkalarına el açtırma beni. Yalnız sana karşı fakir olanlardan eyle beni. Fakirlik korkusundan azad eyle nefsimi. Neyim varsa senin verdiğini bilenlerden eyle beni. Kainata dilenci eyleme kalbimi, Senin nazlı bir misafirin olarak ağırla iki dünyada beni.

Amin Esmaül Hüsna , En güzel isimler