El Muid

 El Muid

Anlamı, açıklaması, ilgili ayet, hadisler ve duası;

El Muiyd, El Mu’id ; Mahlukatı hayattan sonra tekrar ölüme, öldük­ten sonra da tekrar hayata iade eden; öldüren ve dirilten.

“Muhakkak ki O, ilk defa (yoktan var ederek) yaratır. Ve (sonra geri) döndürür.” (Buruc, 13. Ayet Meali)

“O, ölüden diriyi çıkarır ve diriden ölüyü çıkarır. Ve arzı (toprağı), ölümünden sonra diriltir. Ve işte (tıpkı) bunun gibi (topraktan) çıkarılacaksınız.”(Rum, 19. Ayet Meali)

Kâinatta hiçbir şey ebedi değildir. Her şeyin mutlaka bir ömrü, muayyen bir vakti vardı. O bittikten sonra ölüm gelir. Canlılar kâinata veda ederler. Gün gelecek kâinatın da ömrü bitecek kıyamet dediğimiz dehşetli saatler bütün varlıkları titretecektir. Yani her şey yok olacak yalnız Allahu Teala kalacaktır. Herkes ölümü tadacaktır. Ölmekle de iş bitmiş değildir. Eğer öyle olsaydı zalimlerin yaptığı yanına kar kalırdı. İyililer, muhsinler güzel kulluk edenler, Allah yolunda can verenler mükâfatsız bırakılmış olurdu. Bütün varlıkları yaratan O’dur. Ölülere yeniden hayat verecek olan elbette O’dur. Allah(cc) ‘ın takdir ettiği o gün gelince mezarlarında toprak olmuş, dağılmış belki hiçbir eser kalmamış ölüler dirilttirileceklerdir. İnsanın ne dünyaya gelişi, ne dünyadan gidişi, ne ölümü, ne de dirilişi kendi elinde değildir. Hayatı yaratan, ölümü yaratan, herkesi hesaba çekecek olan ancak Yüce Allah’tır. Sen bu handa yolcusun, ey insan, işte gerçek…. Ölüm gelmezden evvel nefsini hesaba çek…

YA MUİD, Ey mahlûkatı örneksiz ve yoktan yaratan Mübdi, Ey mahlûkatı öldükten sonra yeniden dirilten Muid, Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka ilah yok ki bize imdat etsin. Eman ver bize, Eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar.

Amin Esmaül Hüsna, en güzel isimler