El Muksit

 El Muksit

Her işi birbirine uygun yapan, adil, hakla hükmeden

“O hakimlerin en iyisidir.” (Araf, 87. Ayet Meali)

“De ki: “Rabbim bana adaleti emretti. Her mescidde yüzünüzü O’na doğrultun ve dini yalnız kendisine has kılarak O’na yalvarın. İlkin sizi yarattığı gibi yine O’na döneceksiniz.” (Araf, 29. Ayet Meali)

Allah Teâlâ üstün bir adalet ve merhametin sâhibidir. Kullarına muamelesi merhamet ve adalet üzeredir. Yapılmış olan hiçbir iyiliğin zerresini bile karşılıksız bırakmaz. İnsanların birbirlerine karşı işledikleri haksızlıkları da düzelterek hakkı yerine getirir.

Mazlumun hakkını zalimden alan. Haksızlıkları düzeltip hakkı yerine getiren.

“Allah, hakimlerin hakimi değil midir?” (Tin, 8. Ayet Meali)

“Kıyamet günü için adalet terazileri kuracağız. Öyle ki hiçbir kimseye zerre kadar zulmedilmeyecek. (Yapılan iş) bir hardal tanesi ağırlığınca da olsa, onu getirip ortaya koyacağız. Hesap görücü olarak biz yeteriz.” (Enbiya, 47. Ayet Meali)

“Ölçtüğünüzde ölçmeyi tam yapın¸ doğru terâzi ile tartın.  Bu daha hayırlı, sonuç bakımından daha güzeldir.” (İsra, 35. Ayet Meali)

“Eğer hükmedecek olursan aralarında adaletle hükmet. Çünkü Allah, adil davrananları sever.” (Maide, 42. Ayet Meali)

YA MUKSİT,

Hak senin yanındadır. Haklıların hakkı senin katındadır. Her muhtaca payını veren senin adaletindir. Payıma düşene razı eyle beni. Fazlından fazla fazla ver bana

Amin

Esmaül Hüsna

En güzel isimler