El Muktedir

 El Muktedir
Her şeye gücü yeten, kuvvet ve kudret sahibi, kuvvet ve kudreti altında her şeye boyun eğdiren, gücü altında tutan, istediği gibi tasarruf eden, iktidarı ve kudreti sonsuz olan. “Allah, her şey üzerinde iktidar sahibidir.” (Kehf, 45. Ayet Meali) Allah Teâlâ her şey’e karşı mutlak surette Kâdirdir. Bu kudreti ile dilediği şey’i yaratır ve isterse onda dilediği kadar kuvvet ve kudret de yaratır. Hiç kimse O’na mani olamaz. hiçbir güç O’nu aciz bırakamaz. Kudreti her şeyi kuşatır. “Peki Allah’ın, ölüleri tekrar diriltmeye gücü yetmez mi?” (Kıyamet, 40. Ayet Meali) ” O’nun dışında yalvarıp yakardıklarınız ise ne size yardım edebilirler, hatta ne de kendilerine yardımları dokunur.” (Araf, 197. Ayet Meali) Cenab-ı Hak, halkettiği kullarına kuvvet ve kudret vermiştir. Ancak bu kuvvet ve kudretleri Allah’ın ezeli kudretine bağlıdır. Allah kuluna kudret verirse birçok şeyleri yapabilir, güçlükleri de yenebilir. “Gökleri ve yeri yaratan ve onları yaratmaktan yorulmayan Allah’ın, ölüleri diriltmeye gücünün yeteceğini görmediler mi? Evet şüphesiz O, her şeye hakkıyla gücü yetendir.” (Ahkâf, 33. Ayet Meali) “Bütün âyetlerimizi yalanladılar. Biz de onları mutlak güç ve iktidar sahibinin yakalaması gibi yakaladık.” (Kamer, 42. Ayet Meali) YA MUKTEDİR,

Senin kudretine sınır çizilmez. Çünkü kudretine aczin zerresi deymez. Senin kudretine göre zor ya da kolay olmaz. Senin kudretine göre her şeyde bir şeyde fark etmez. Sen ki her şeyi bir şey gibi kolayca yaratırsın. Toprakta bırakma beni. Sen ki bir şeyi her şey gibi özenle yaratırsın. Unutuşta bırakma beni.

Amin ​