El Musavvir

 El Musavvir

Musavvir,  yaratmış olduğu bütün varlıklara şekil ve suret veren.

Yarattığı her şeye bir şekil bir suret veren odur. Yaratmış olduğu hiç bir insanın parmak izi bir başkasına benzemez. Her kulun parmak izini ayrı bir şekil ve surette yaratan da odur.

“O Allah ki, Yaratan’dır, kusursuzca var edendir, ‘şekil ve suret’ verendir. En güzel isimler O’nundur. Göklerde ve yerde olanların tümü O’nu tesbih etmektedir. O, Aziz, Hakimdir.” (Haşr Süresi: 24. Ayet Meali)

“Rahimlerde sizi dilediği gibi şekillendiren (yüsavviru) O’dur…” (Ali İmrân suresi: 6. Ayet Meali)

“…Sizi şekillendirdi (savvaraküm), şekillerinizi de güzel yaptı…”(Mümin Süresi: 64. Ayet Meali)

“Sizi yarattık, sonra size şekil verdik…” (Arâf suresi: 11. Ayet Meali)

“Biz insanı en güzel biçimde yaratmışızdır.” (Tin suresi: 4. Ayet Meali)

Rabbimiz her bir canlıyı oluşturup onlara değişik biçimlerde şekil ve suret veriyor. Bütün bunlar Musavvir ismi tecelilisi ile oluyor. Her şeyi en güzel biçimde tasvir edip yaratanda odur.

YA MUSAVVİR, Sen beni yaratansın, Hâlıksın, Her şeyin sahibi, Mâliksin, ben bir aciz kulum, sen beni en güzel şekilde yaratansın, Musavvir olanım Sensin. Biz aciz kulların olarak bize güç ve kudret ver. Senin Hak yolunda senin davanda islamı Kuran-ı Kerim’i senin sözlerini bizlere anlattırıp yaşat Ya Rabbim. Amin

YA MUSAVVİR, Rabbim bizim dünümüz, bugünümüz, yarınımız Musavvir olanımız yalnızca Sensin. Bizleri sana en güzel şekilde amel edip rızanı kazanan bu dünya da iken cenneti kazanıp firdevs cennetine giren, orada cemalinle buluşan, kullar zümresine bizi nail eyle. Amin

YA MUSAVVİR, Görünmez suretleri görünür hâle getiren Sensin. Her varlığın ruhuna uygun beden yaratan Sensin. Her bir simâya farklı bir suret resmeden Sensin. Her bir parmak izine ayrı bir desen koyan Sensin. Yüzümüzü güzel eylediğin gibi, amelimizi de güzel eyle! Sanatının delillerine kör etme gözlerimizi. Amin

Esmaül Hüsna, en güzel isimler