El Müteali

 El Müteali

İzzet, şeref ve hükümranlık bakımından en yüce, pek yüksek olandır. Noksanlıklardan yüce ve münezzeh,yaratılmışların, O’nun hakkında akıl ve idraklerinin mümkün gördüğü her şeyden, her hal ve tavırdan pek üstün demektir. Yüceliği yayan, sonsuz sınırsız yücelik sahibi.

“O¸ gaybı da görülen âlemi de bilendir¸ çok büyüktür çok yücedir”(Rad, 9. Ayet Meali)

Aklın mümkün gördüğü her şeyden, her hal ve tavırdan çok yüce.

Rabbimizi tüm olumsuz ve eksik özelliklerden uzak tutan bir inancımız olmalıdır. Bir Şeyi eksiksiz ve kusursuz bildiğimizde onu övmeye ve yüceltmeye başlarız. Rabbimiz kendisini övmüş, katındakiler hiç bıkmadan ve usanmadan O’nu övmektedirler. Biz Rabbimizi övüp yücelttiğimiz zaman, O da bizim Şerefimizi artıracaktır.

Rabbimiz kendi zatında olduğu gibi yaptığı her iş ve davranışta da mükemmeldir, yücedir. O’nun emrine karşı gelecek, eleştirecek hiçbir varlık yoktur. Bizler Rabbimizin emirlerinde ve eylemlerinde bir intizamsızlık, uygunsuzluk aramamalıyız.

Rabbimiz dinini de kemale erdirmiş ve mükemmel bir halde bize sunmuştur. Dinimize ne kadar sıkı bağlanırsak bizim amellerimiz ve durumumuz da iyiye ve güzele doğru gidecektir. Dinimizden koptuğumuz takdirde ise şahsiyetimiz ve değerimiz küçülecektir.

Yüce Allah’ın bu ismini bilmek; Allah’ın varlıklar üzerindeki üstünlüğüne inanıp bunu müşahede ederek kalbinde sonsuzluk: nuru ışıldar. İçtenlikle O’na yalvarıp gerektiği şekilde O’na ibadet eder.

O¸ her şey üzerine egemen ve gâlibtir. O¸ mağlup olmayan¸ mağlup edendir. Varlıkta her şey isteyerek ya da istemeyerek O’na boyun eğmek zorundadır. O¸ her türlü noksanlıktan ve kusurdan¸ her türlü benzerlik ve ortağı olmaktan uzaktır. O’nun benzeri ve ortağı yoktur

YA MÜTEALİ,

Sen bütün yüceliklerden yücesin. Yüceler yücesi sensin. Sensin ulviler ulvisi sensin perdelerin gizlediği. Sensin görünenlerin gösterdiği, Sensin kainat kitabının hecelediği, İyiliklerin sahibi sensin her dilin yücelttiği sensin, Ufukların sahibi sensin, Sen Mütealsin Her şeyden ala, her kusurdan müberra, her noktadan paksın,  Sonsuz kusurlu bu fakir, Her kusurum senin kemalini anlamam içindir. Kusurumu kemaline erişme vesilesi kıl, Sen Mütealsin, Her şeyin üzerinde her yüceliğin ötesinde Her eksiklikten münezzehsin. Sonsuz fakr içinde bu fakir, Fakrım senin rahmetini tatmam içindir. Fakrımı rahmetine yetişme vesilesi kıl, Müteal sensin sonsuz acz içinde bu fakir. Aczim senin kudretine dayanmam içindir. Aczimi kudretine sığınma vesilesi eyle. Müteal sensin, İlah sensin, Rab sensin,Kulluğumu rızanı kazanma vesilesi eyle

Amin

Esmaül Hüsna|El Müteali

Yapılan Yorumlar