El Muzil

 El Muzil

Dilediğini zillete düşüren.

Herhangi bir konuda yetki ve söz sahibi kişilerin bu durumlarını yitirmeleri ve itibarlarını tamamen kaybederek haysiyetsiz duruma düşmeleri El Müzil isminin tecellisidir.

Alçaltan, zillet veren manası içerir. Dilediğini zelil edip alçaltan, süründüren, hor hakir eden. İstediğinden izzet ve şerefi çekip alan anlamlarına gelmektedir.

Zenginler fakir, kaviler zayıf, pehlivanlar yenik, diriler ölü düşebilir. Dünya ve Ahirette izzet ve şeref isteyenler Allah’a dönsün. Ve zalimlerin zillete nasıl yere geçtiğini görsün de zalimlere meyletmesin.

İnsanlardan öyleleri vardır ki, görünüşte belki hor hakirdir, ama Allah indinde aziz ve şereflidir. Allah ile olan zillete düşmez. Her türlü izzet ancak Allah’u Teala’nındır ve Allah’ın emrindedir.

Zillet, izzetin aksidir. Yüce Allah kullarından dilediğine izzet verdiği gibi dilediğine de zillet vermektedir.

YA MÜZİL, Ey istediğini zelil kılan Müzil, Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka ilah yok ki bize imdat etsin. Eman ver bize, Eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar. Amin

YA MÜZİL, Sana boyun eğişim en tatlı sevincimdir. Senin kapına gelmeyen sonsuz çaresizlikler içindedir. Sana muhtaç oluşum en büyük şerefimdir. Cevapsız bırakma beni. Amin

Esmaül Hüsna, en güzel isimler