El Vacid

 El Vacid

Anlamı, açıklaması, ilgili ayet, hadisler ve duası;

İstediğini bulan, fakirlik ve zarurete düşmeyen daima zengin olan, kadri ve şanı  yüce, kerem ve cömertliği sonsuz olan. Sözlükte “bulmak, bilmek; müstağni olmak” anlamlarındaki vecd (vücûd) kökünden türeyen vâcid “dilediğini dilediği zaman bulan bir müstağni” anlamına gelir.

O (Allah), seni yetim bulup barındırmadı mı? Şaşırmış bulup da yol göstermedi mi? Seni fakir bulup zengin etmedi mi? (Duha, 6-8 Ayet Meali)

Cenâb-ı Hakk’a nispet edilen her şeyi kendi hakikati ve mahiyeti üzere bilmek/bulmak (vecd/ vücûd) “vasıtasız ilim” anlamına gelir, çünkü Allah organlardan ve vasıtalardan münezzehtir.

Biz onların çoğunda, sözünde durma diye bir şey bulmadık. Ama gerçekten onların çoklarını yoldan çıkmış kimseler bulduk. (Araf, 102. Ayet Meali)

Vâcid¸ kendisi için lüzumlu olan şeylerin hiçbirinden mahrum olmayan demektir.  Ulûhiyet sıfatları ve bunların kemâli hususunda kendisine gerekli olan her şey¸ İlâhî Zat’ta mevcuttur. Bu itibarla ancak O vâciddir. İnsan¸ kendisine gerekli olan şeylere ulaşmış olsa da bunun yarınlara bir garantisinin olduğu iddia edilemez. Elinde bulunan varlığını her an kaybetme riskiyle karşı karşıyadır. İnsan hâfıza kaybı yaşayabilir¸ bilgisini kaybedebilir. Bir yangın ya da depremde bütün varlığı yok olabilir. Mahrumiyet insan içindir. Ancak O Vaciddir. Her Müslümanın bu güzel isimden çıkaracağı sonuçlar vardır: Bunun başında her an¸ Yüce Allah’ın bizimle birlikte bulunduğuna inanmak gelir. İkincisi ise¸ ister iyi ve ister kötü bir davranışta bulunalım¸ bu davranışların karşılığında mükâfat ya da ceza alma konusunda Allah’ı bulacağımız inancıdır Vecd ehli şekva değil, şükür ehlidir. Onlar zor zamanlarda bile içlerinde ferahlık hissederler. Çünkü her an Allah’la birlikte yaşamayı yüksek bir şuur haline getirmişlerdir. Onlar için “gökten belâ kar gibi yağsa, anın adı aşk”tır. Allah’ı bulan neyi kaybeder¸ O’nu kaybeden ise neyi bulur? Her mü’min bu sorunun cevabını aramalıdır.

YA VACİD, Ey, istediğini istediği vakit bulan ve kimseye muhtaç olmayan. Varlığını anlatmaya var sözü yetmez. Varlar seninle vardır. Varlığını anlamaya varlığım yetmez. Varlık sana şükrandır. Varlığının öncesi yok senin önceler seninle vardır. Varlığına son yok senin sonralar seninle vardır. Varlığına bahane yok senin an seninle vardır. Beni bensiz bırak beni sensiz bırakma.

Amin Esmaül Hüsna, en güzel isimler