El Vasi

 El Vasi

Mutlak ve hakiki Vasi, İlmi, rahmeti, kudreti, afv ve mağfireti geniş ve sonsuz olan Allah.

“Yarattıklarına maddi ve manevi genişlik verendir.” (Bakara, 247. Ayet Meali)

Bağışlaması bol ve rahmeti çok olan Rahman. Bağışlaması bol ve rahmeti çok olan demektir. Yarattıklarına maddî ve manevî genişlik veren Yüceler Yücesi Mevla’mızdır. Lütfu bol olan anlamına gelir.

“Sizin ilâhınız, ancak kendisinden başka hiçbir ilâh bulunmayan Allah’tır. Onun ilmi her şeyi kuşatmıştır.” (Taha, 98. Ayet Meali)

İlim ve insanı her şeyi içine alan. Rahmet ve kudret sahibi, ilmi ile her şeyi ihata eden.

“Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, yedi başak veren ve her başakta yüz dâne bulunan tohuma benzer, Allah dilediğine kat kat verir: zira Allah, Vasi’dir, Âlîm’dir.” (Bakara, 261.Ayet Meali)

“Şeytan sizi fakirlikle korkutur ve size, çirkinliği ve hayâsızlığı emreder. Allah ise size kendi katından mağfiret ve bol nimet va’dediyor. Şüphesiz Allah, lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir.” (Bakara, 268. Ayet Meali)

“Kendilerine yazık etmekte iken hayatlarını sona erdirdikleri kimselere melekler “Ne işte idiniz?” dediler, (onlar) “O yerde zayıf görülenlerden idik” cevabını verdiler. Melekler ise “Allah’ın arzı geniş değil miydi, hicret etseydiniz ya” dediler. İşte onların barınağı cehennemdir ve orası gidilecek ne kötü bir yerdir.” (Nisa, 97. Ayet Meali)

YA VASİ, Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilah yok. Allah’ım, Ahlakımızı güzelleştir, sıkıntımızı gider, huzurlu, sağlıklı ve hayırlı ömür ver, bizi cehennemden kurtar, dualarımızı kabul eyle.

Amin

Esmaül Hüsna, en güzel isimler