El Vedud

 El Vedud
Anlamı, açıklaması ilgili ayet, hadisler ve duası; Yarattığı mahlûkatı sevdiği gibi aynı zamanda da o kullarının hayrını isteyen. İyilik yapanı seven, iyilik eden insanlara da ihsan eden, onları rahmetine ve rızasına erdiren.

“Rabbinizden af dileyin, sonra günahlarınızdan tövbe edip O’na sığının. Çünkü Rabbim Rahim’dir, Vedud’dur.” (Hud, 90. Ayet Meali)

O çok bağışlayan ve çok sevendir.” Buruc, 14. Ayet Meali)

“.. İsraf etmeyin; çünkü Allah israf edenleri sevmez.” (Enam, 141. Ayet Meali)

“Allah, sabredenleri sever.” Al-i İmran, 146. Ayet Meali)  “.. Kim sözünü yerine getirir ve Allah’a karşı gelmekten sakınırsa, şüphesiz Allah da sakınanları sever.” (Al-i İmran, 76. Ayet Meali)

“Allah faizi eksiltir, sadakaları bereketlendirir. Allah pek nankör olan hiçbir günahkarı sevmez.” (Bakara, 276. Ayet Meali)

“Allah yolunda harcayın. Kendi kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin. Şüphesiz Allah iyilik edenleri sever.” (Bakara, 195. Ayet Meali)

“Bir kere de karar verip azmettin mi, artık Allah’a tevekkül et, (ona dayanıp güven). Şüphesiz Allah, tevekkül edenleri sever.” (Al-i İmran, 159. Ayet Meali)

“Kişi sevdiği ile beraberdir.” (Buhari Edeb 96, Müslim Birr 165)

Aşk bu dünya alemdeki hissettiğimiz sevgidir. Gönülden yürekten gelen Allah’a karşı duyduğumuz hislerin muhabbetin adıdır. Sevenin sevdiğine en güzel armağanıdır. Sevgi marefetullahta gizli olan kalpteki o güzel sesin hissiyatın dile getirmiş hâlidir. Gerçek aşk hiç bitmez tükenmez bir sevgi olan bu dünya hayatındaki yaratana duyduğumuz aşk ve muhabbet bağıdır. Sevmeye layık olan tek Vedud O’dur. Görmeden hissettiğimiz, yaşadığımız yaratmış olduğu her şeyine hayran olduğumuz, sevgisi muhabbeti sonsuz olan, bizi bu dünyaya gelmemizi sağlayan yaratana hissettiğimiz en güzel duygunun adıdır aşk.

“Şüphesiz Allah, çokça tevbe edenleri sever, çok temizlenenleri de sever.” (Bakara, 222. Ayet Meali)

“Şüphe yok ki Allah, onların ne gizlediklerini, ne açıkladıklarını hep bilir, her halde o, kibirlenenleri sevmez.” (Nahl, 23. Ayet Meali)

YA VEDUD,  Ey yüce Arşın Sahibi, Ey kâinatı hiçten ve benzersiz bir şekilde yaratıp bin bir isminin tecellileriyle emsalsiz bir şekilde süsleyen, Ey dilediği her şeyi yapan, yarattığın bütün varlıklara hükmeden kudretin hürmetine ve her şeyi kaplayan rahmetin hürmetine istiyorum. Senden başka hiçbir ilâh yoktur. Ey kendisinden yardım isteyene yardım eden. Bana yardım et. Ey güç durumda olanlara yardım eden ve ummadıkları yerlerden ihtiyaçlarını ellerine veren, Bana yardım eyle. Senden başkasına muhtaç eyleme. Amin.

Esmaül Hüsna, en güzel isimler