El Veliyy

 El Veliyy

Anlamı, açıklaması, ilgili ayet, hadisler ve duası;

Dost : Cenab-ı Hakk kullarına her daim yardım eden ve onlara dostluk gösteren Veliyy’dir.

Mü’minlerin dostu olan O’dur. Allah’u Teâla mü’min kullarını sever ve onların dostu yardımcısıdır. Allah’u Teâla sevdiği kullarının dostudur.

“Allah gerçek dosttur.” (Şura, 9.Ayet Meali)

“Allah iman edenlerin Velî’sidir, onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. İnkâr edenlerin dostları ise tağutlardır, onları aydınlıktan karanlıklara götürürler…” (Bakara, 257. Ayet Meali)

“Sizin için Allah’tan başka ne bir dost ne de bir yardımcı vardır.”  (Tevbe, 116. Ayet Meali)

“… Kim Allah’a dayanırsa Allah ona yeter.” (Talak, 3. Ayet Meali)

“Eğer müminler iseniz ancak Allah’a güvenin.” (Maide, 23. Ayet Meali)

“İnananlar yalnız Allah’a dayanıp güvenenler.” ( İbrahim, 11. Ayet Meali)

“… Ey gökleri ve yeri yoktan var eden Rabbim. Dünyada da âhirette de benim Velîm Sensin, benim canımı müslüman olarak al ve beni salih kulların arasına kat…” (Yusuf, 10. Ayet Meali) Amin

“Sizin asıl dostunuz Allah’tır, O’nun Resûlüdür ve namazlarını kılan zekâtlarını veren ve rükû eden mü’minlerdir.” (Maide, suresi 55. Ayet Meali)

“Hayır, Sizin Mevlanız Allah’tır. O yardım edenlerin en hayırlısıdır.” (Al-i İmran suresi 150. Ayet Meali)

“Allah sizin düşmanlarınızı çok iyi bilendir. Gerçek bir dost olarak Allah yeter. Ve yardımcı olarak da Allah yeter.” (Nisa, 45. Ayet Meali)

“Ey iman edenler! Mü’minleri bırakıp da kâfirleri dost edinmeyin…” (Nisa, 144. Ayet Meali)

“Erkek ve kadın bütün mü’minler birbirlerinin dostları ve velileridir. İyiliği emreder, kötülükten vazgeçirirler. Namazı kılarlar, zekâtı verirler, Allah ve Resûlüne itaat ederler. İşte bunlar Allah’ın rahmetliyle yargılayacağı kimselerdir. Çünkü Allah Azîz’dir. Hâkim’dir.” (Tevbe, 71. Ayet Meali)

YA VELİYY, Ey ihlâslı kullarına dost olan. En güzel dost, en güzel yardımcı Sensin. Sana sığınan kullarını, gözeten, koruyan Sensin. Sevdiği kullarına dost olarak, onları aziz eden Sensin. Dostluğun bir kere tadıldı mı, başka dost aranmayan Sensin. Sensin tek velî, yardımını esirgeme üzerimizden. Sensin tek dost, dostluğunu esirgeme bizden.

Amin

Esmaül Hüsna, en güzel isimler