enfal 12

Rabbin meleklere şunu vahyediyordu: Şüphesiz ben sizinle beraberim, iman edenlerin sebatlarını pekiştirin

28 Temmuz 2020 Yazar Kuran ve Sünnet Kapalı