enfal 12

Rabbin meleklere şunu vahyediyordu: Şüphesiz ben sizinle beraberim, iman edenlerin sebatlarını pekiştirin

2 Temmuz 2021 Yazar Kuran ve Sünnet Kapalı