enfal 65

Eğer sizden sabırlı yirmi kişi bulunursa inkar edenlerden iki yüz kişiyi yener, sizden yüz kişi olursa bin kişiyi yener

10 Temmuz 2021 Yazar Kuran ve Sünnet Kapalı