enfal 73

İnkar edenler birbirlerinin dostlarıdır, eğer siz aranızda dost olmazsanız yeryüzünde kargaşalık, fitne ve büyük bozgun çıkar

11 Temmuz 2021 Yazar Kuran ve Sünnet 0