İnkar edenler birbirlerinin dostlarıdır, eğer siz aranızda dost olmazsanız yeryüzünde kargaşalık, fitne ve büyük bozgun çıkar

 İnkar edenler birbirlerinin dostlarıdır, eğer siz aranızda dost olmazsanız yeryüzünde kargaşalık, fitne ve büyük bozgun çıkar
Yapılan Yorumlar