Er Rahman

 Er Rahman
Merhameti sonsuz olan O’dur. Rabbim sonsuz merhamet sahibidir. Onun merhameti kainatı kuşatmıştır. O merhametlilerin en merhametlisi yüce Rahman’dır.

“Allah insanlara karşı çok şefkatli ve merhametlidir.” (Bakara, 143. Ayet Meali)

Esirgeyen-Bağışlayan; O, kullarını bağışlayan esirgeyen ve ayırım dâhi yapmadan nimetlerini tüm kullarına veren Rahman’dır. İnsan olsun hayvan olsun, mü’min olsun, kâfir olsun hiçbir fark gözetmeksizin her canlının her türlü rızkını veren ve onları koruyup gözeten…

‘Rahmet” bağışlayan acıyan, şefkatle saran, merhamet eden, merhameti sonsuz Rahman O’dur. “Doğrusu sizin Rabbiniz ancak Rahmân’dır.” (Taha, 90. Ayet Meali)

”Şüphesiz Allah’ın yüz rahmeti vardır. İşte onlardan bir rahmet vardır ki mahlukatı kendi aralarında birbirlerine onunla acırlar. Doksan dokuzu kıyamet günü içindir.” (Hadis-i Şerif- Müslim Tevbe 20)

” Rahmetinden dolayı, Allah geceyi ve gündüzü yarattı ki geceleyin dinlenesiniz gündüz ise onun lütuf ve kereminden rızkınızı arayasınız. Umulur ki şükredersiniz.” (Kasas, 73. Ayet Meali)

‘İnsanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez.” (Hadis-i Şerif -Müslim, Fedâil, 66)

YA RAHMAN,

Bütün canlıların rızkını veren Sensin. Rahmeti her yeri kuşatan Sensin. Ey Rahman, Rahmetinle bütün muhtaçlara yardım et. Dünya hayatında bizlere sayısız nimetler verdiğin gibi, Ahirette de cennetin ve Cemâlinle müjdele.

Amin

Esmül Hüsna, En güzel isimler