Er Rakib

 Er Rakib
Gözetleyip kontrol eden. Bakıp gözeten ve kendisinden hiçbir şey gizlenemeyen. Bütün varlıklar üzerinde gözcü, bütün işler murakabesi altında bulunan. Allah Teâlâ, bütün varlıkları her lâhza gözetip duran bir şâhid, bir nâzırdır. Hiçbir şey’i kaçırmaz. Her birini görür ve herkesin yaptığına göre karşılığını ecrini ve mükâfatını mutlak verir.

“Allah her şeyi gözetler” (Ahzab, 52. Ayet Meali)

“Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözetleyicidir.” (Nisa, 1. Ayet Meali)

Rakib, koruyup gözetleyendir. Öyle ki hiçbir şey O’ndan kaybolmaz. Gizlilikleri ve sırları bilen, görendir. Hiçbir söz ve gizli konuşma O’na gizli değildir. Allah, unutmasının mümkün olmadığı mutlak ilmiyle bütün varlıkları gözetleyip denetleyendir. Her Müslüman, Yüce Allah’ın kendini ve bütün varlıkları gözetlediğini, onları murakabe ettiğini, bunun için herkese iki melek tayin ettiğini, bu meleklerin insanın her sözünü ve her fiilini yazıp kaydettiğini, Allah’ın ahirette ceza veya mükafatı bu murakabeye göre vereceğini her an bilmesi gerekir. Allah’ın kendisini gözetlediğine dair bilgisi kesinlik (yakîn) derecesine ulaşan kimse, ömrünü boş ve yararsız işlerde harcamamalıdır.

YA RAKİB, Yaptıklarımızı hayra eriştir, iyilerle andır bizi. “Rabbimiz, doğrusu Sen gizlediğimizi de, açığa vurduğumuzu da bilirsin. Yerde ve gökte hiçbir şey Senden gizli kalmaz.” Ey Rabbimiz, Günahlarımızı affeyle.

Amin Esmaül Hüsna, en güzel isimler