Er Reşid

 Er Reşid
İrşada muhtaç olmayan, doğru yolu gösteren, her işinde isabetli olan, doğru yolu en iyi gösteren

“Rabbimiz, Bize tarafından bir rahmet ver ve işimizde bize doğruyu göster durumumuzdan bir kurtuluş yolu hazırla!” (Kehf, 10. Ayet Meali)

Yüce Allah, hiçbir işi boş ve faydasız olmayandır, hiçbir tedbîrinde yanılmayandır, hiçbir takdirinde hikmetsizlik bulunmayandır. O, doğru ve selâmet yolu gösterendir.

“Şüphesiz ki Allah, iman edenleri, kesinlikle doğru yola iletir.” (Hac, 54. Ayet Meali)

İnsanları doğru yola ileten, varlıklarının ve hayatlarının düzene girmesini sağlayan yararları gösteren Yüce Allah’tır.

“İmam kendisine güvenilen “uyulan”, müezzin de sözüne uyulandır. Allah’ım, insanlarımızı İrşad et, müezzinlere de mağfiret buyur. “(Hadisi Şerif- Ebu Davud, Salat 32)

Reşid mürşid manasındadır. Mürşid kelimesi de iki manayı ifade etmektedir. 1- Doğru ve selamet yolu gösteren 2- Hiçbir işi boş ve faydasız olmayan. Her işinde mutlaka bir hikmet bulunan zat demektir. İslam’a imana irfana ve hidayete ulaşmak için gönülde bir arzu, iyiliğe, hayra güzele doğru bir meyil bulunmalıdır. Aksine ilahi emirlerden tiksinen kimseler dalalete satın almış olurlar. Bu isimden insanın alacağı en büyük ders, hayatına Kur’an’ın irşad ettiği gibi yön vermesi ve başka insanlara da yardımcı olmaya çalışmasıdır. YA REŞİD,

Ya Rab sensin hakiki biricik mürşit. Yönümü sana çevir yolumu sana getir.

Amin Esmaül Hüsna En güzel isimler