Es Sabur

 Es Sabur
Ceza vermede acele etmeyen, çok sabırlı. Sabur, çok sabırlı olan, günahkar kullarını cezalandırmakta acele etmeyen, onların kendisine dönüşü için zaman tanıyan demektir. Allah c.c, Kendisine isyan eden kulları, onları cezalandırmakta acele etmez, onları anında cezalandırmaya muktedir olduğu halde, merhametinden  cezaları erteler, tövbe kapılarını ölüm anına dek açık tutarak, kulunun af dilemesi için fırsatlar yaratır, onun kendisine dönmesini rahmetle ve sabırla bekler.

Peygamber efendimiz (S.A.S) ” Namaz nurdur; sadaka burhandır; sabır ziyadır…” buyuruyor. Müslim, Tahâret, 1, (223); Tirmizî, Deavât, 91, (3512)

“Ey iman edenler! Sabır ve namazla yardım isteyin. Şüphe yok ki Allah, sabredenlerle beraberdir.” (Bakara, 153. Ayet Meali)

“And olsun ki sizi, biraz korku, biraz açlık, biraz da mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltme ile imtihan edeceğiz. Müjdele o sabredenleri.” (Bakara, 155. Ayet Meali)

“Ve sabret. Çünkü Allah iyilik edenlerin (ve iyi hareket edenlerin) mükâfatını zayi etmez.” (Hud suresi, 115. Ayet Meali)

“Sizin katınızda olan tükenir, Allah’ın katında olan ise kalıcıdır. Sabredenlerin karşılığını, yaptıklarını en güzeliyle, Biz muhakkak vereceğiz.” (Nahl suresi, 96. Ayet Meali)

Sabır, zor koşullar altında cesaret ve metanetini yitirmeme duygusudur. Sabırlı insan uzun süreli gecikmelere ve tahriklere rağmen moralini bozmadan yoluna devam eder veya beklemesini sürdürür. Üç çeşit sabırdan söz edilir; 1) Allah’ın emrettiği farzları eda etmede gösterilen sabır. 2) Allah’ın yasakladığı haramlardan sakınmada gösterilen sabır. 3) Musibetin ilk çaptığı anda gösterilen sabır. YA SABUR,

Sensin Sabur asıl sabreden sensin. Sabur sensin sabredenleri seversin. Sabrın öyle ki ben kuluna hilmin çok. Sabredersin ki cezalandırmak ta acelen yok. Sabrın var ki pişman olacaklara mühletin çok. Sabrın öyle ki sabretmeyenlere bile sabırsızlığın yok. Sen ki bütün sabredenlerin sabır sebebisin. Muhabbetine mahzar olan sabilinden eyle beni.

Amin Esmaül Hüsna En güzel isimler