Es Selam

 Es Selam
“Mahlukatını her türlü tehlikelerden selamete erdiren.” Selamete çıkartan, bütün eksikliklerden ve kusurlardan münezzeh olan, kullarına cennette selam veren. Selamete çıkartan Allah Selam’dır. Bu isim ile yarattıklarına tecelli edince onları düşmanlardan, sıkıntılardan, tehlikelerden, musibetlerden ve her türlü kederlerden selamete çıkartır. Selam, emniyet, güven ve esenlik sahibi, yani her çeşit ayıptan selamette, her türlü afetten beri, emniyet içinde olan İnsanlar arasındaki selamlaşma sırasında Allah’ın bu ismiyle selamlaşma gerçekleşir. Müminler, birbiriyle karşılaştıklarında selam verir ve esenlik, emniyet, güven diler, ve karşı tarafın kendisinden zarar görmeyeceğini belirterek, rahat olmasını belirtir. Ahirette de yine cennetlik müminler bu selamla selamlanarak, cennete girmeleri isteyecektir

“O Allah ki, O’ndan başka ilâh yoktur. Melik’tir; Kuddûs’tur; Selâm’dır…” (Haşr, 23. Ayet Meali)

“Rableri Katında onlara Daru’s Selâm (Cennet) vardır. Ve işledikleri iyi ameller sebebiyle O, onların dostudur.” (Enam Suresi 127. Âyet Meali)

“Şüphesiz Allah ve melekleri Peygamber’e salât ediyorlar. Ey iman edenler! Siz de ona salât edin, selâm edin.” (Ahzab Sûresi 56. Ayet Meali)

“Size bir selâm verildiği zaman, ondan daha güzeliyle veya aynı selâmla karşılık verin. Şüphesiz Allah, her şeyin hesabını gereği gibi yapandır.” (Nisa Sûresi 86. Ayet Meali)

“Ey iman edenler! Kendi evlerinizden başka evlere, geldiğinizi hissettirip (izin alıp) ev sahiplerine selâm vermeden girmeyin. Bu davranış sizin için daha hayırlıdır. Düşünüp anlayasınız diye size böyle öğüt veriliyor.” (Nur Sûresi 27. Ayet Meali)

“Rahmân’ın kulları, yeryüzünde vakar ve tevazu ile yürüyen kimselerdir. Cahiller onlara laf attıkları zaman, “selâm!” der (geçer)ler.” (Furkan Suresi 63. Ayet Meali)

Resulullah (S.A.S.) buyurdu ki;  Allahü Teâlâya yemin ederim ki, mümin olmadıkça Cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de mümin olamazsınız. Size Bildireceğim şu amelle birbirinizi seversiniz ancak: Aranızda selamı yayınız!

Bir adam, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’e: – İslâm’ın hangi özelliği daha hayırlıdır, diye sordu? Resûl-i Ekrem: “Yemek yedirmen, tanıdığın ve tanımadığın herkese selâm vermendir” buyurdu. (Buhârî, Îmân 20; İsti‘zân 9)

Resulullah (S.A.S.) buyurdu ki;   “Ey insanlar! Selâmı yayınız, yemek yediriniz, akrabalarınızla alâkanızı ve onlara yardımınızı devam ettiriniz. İnsanlar uyurken siz namaz kılınız. Bu sayede selâmetle cennete girersiniz” (Tirmizi, Kıyamet 42)

YA SELAM

Selâmına muhtacız Ya Rab, Her zamankinden daha çok muhtacız Selâmına. Selâm Adınla selamla bizi, Selâm Adınla bizi kötülüklerden koru.

YA SELAM Selim bir kalp ver bize Allah’ım! Yalnız Sana teslim olsun kalplerimiz! İçinde Senden başka hiçbir şey barınmasın! Seninle sâlim olur sâlim olan! Kurtuluşa Seninle erer kulların ancak! Kurtuluş yalnız Sendendir ey Selâm! Selâmınla kurtuluşa erenlerden eyle bizi! YA SELAM Daru’s Selâm’a ulaştır bizi Rabb’im! Bizi Cennetine ulaştır! Cennetine lâyık olacak ameller yapmamızı nasip et hepimize! Seâmınla selâmete erenlerden eyle bizi! Cennet ehlinin selâmlaşmasına ortak et bizi Rabb’im! Bizim dostumuz Sen ol! YA SELAM Hiçbir noksanın yoktur Senin Allah’ım! Varlığının sonu yoktur! Sen Ezelsin! Sen Ebedsin! Selâm Sensin! Bizi korktuklarımızdan emin kılan Sensin! Korktuklarımızdan emin kıl bizi Allah’ım! Elimizden dilimizden insanları emin kıl! Bizi selâmete eriştir Selâm Adınla! YA SELAM Rahmetini ve bereketini esirgeme üzerimizden Allah’ım! Selâm Adınla koru bizi kötülüklerden! Şeytana uymaktan, şerden, Kötülükten ve şirkten, Selâm Adınla koru bizi Allah’ım! YA SELAM Sensin selam sendendir selam Emrini dinler ates ki Ibrahim(as) için serin ve selametli olur Ibrahim(as) gibi dostluguna kabul eyle beni Ibrahim(as) gibi atesi gül eyle tenime Gül gibi atesten çiçekler açtir ruhumda Selamini sebnem gibi dokundur kalbime Amin