Es Semi

 Es Semi
Her şeyi en iyi işiten. Bütün her şeyi işitendir. İşitmeye konu olan her şeyi duyup hakkıyla İşiten O’dur. Duyan o işiten o’dur. O kâinat âleminde bulunan bütün sesleri duyup işiten’dir. O’na yapılan duaları duyandır.

“Yoksa Biz, onların sırlarını ve fısıltılarını işitmeyiz mi sanıyorlar? Hayır işitiriz, hem de yanlarında elçilerimiz vardır, yazarlar.” (Zuhruf Suresi : 80. Ayet Meali)

“Allah, zulme uğrayanların dile getirmesi dışında, kötü sözün açıkça söylenmesini sevmez. Allah Semî’dir, Alîm’dir.” (Nisa Suresi : 148. Ayet Meali)

Belki gafletle farkında değiliz ama her gün beş vakit namazda kırk defa “ Semiallahu limen hamideh = Allah kendisine hamd edenin hamdini işitir. “ diyoruz.

“Şüphesiz Allah, işitendir, görendir.” (Mümin Suresi : 20. Ayet Meali)

“Şüphesiz Allah hakkıyla işiten’dir, hakkıyla bilendir.” (Bakara Suresi, 181. Ayet Meali)

YA SEMİ, Ey işitmesi sonsuz olan. Kalbimizdeki en gizli dualarımızı duyan Sensin. İçimizdeki tuttuğumuzu da aşikâr ettiğimizi de bilen Sensin. Her Sesi bir anda, eksiksiz işiten Sensin. Bizlere kulak verip, işittiren de Sensin. Kulaklarımızı haram sözler duymaktan koru. Kelâmların en güzeline, Senin kelamına aç kalbimizi. Amin

YA SEMİ, Yare açık yare yare açmaya yare ne hacet. Feryadim duyulur asikare dile dökmeye ne hacet. Güllerim döndü hare hare küsmeye ne hacet. Dil avare dudak bi çare parelenmeye ne hacet.

Esmaül Hüsna, en güzel isimler