Hüküm O’na aittir, takdir O’na aittir, O’nun takdirine karşı gelecek yoktur

19 Mart 2021 Yazar Kuran ve Sünnet Kapalı