Hüküm O’na aittir, takdir O’na aittir, O’nun takdirine karşı gelecek yoktur

14 Mayıs 2020 Yazar Kuran ve Sünnet Kapalı