fatır 37

Düşünüp anlayacak kimsenin düşüneceği kadar bir ömür vermedik mi?

2 Kasım 2020 Yazar Kuran ve Sünnet Kapalı