fatır 5

Dünya hayatı nimet ve süsleriyle sizi ahiret hayatından alıkoyup aldatmasın

1 Aralık 2020 Yazar Kuran ve Sünnet Kapalı