Rabbimiz her an gözetlemektedir

 Rabbimiz her an gözetlemektedir