Cahillerin sataşmalarında mütevazi kulların alacağı tavır

 Cahillerin sataşmalarında mütevazi kulların alacağı tavır

“Rahmânın has kulları yeryüzünde vakarla yürüyen, cahiller onlara laf attığı zaman, “selâm” deyip geçen kullardır.” ( Furkan 63 )