Müminler, tevazu ile yürümeli, kendilerine laf atıldığında selam deyip geçmeli

22 Mayıs 2020 Yazar Kuran ve Sünnet Kapalı